AktuálněMĚSTA

Nová 3D mapa Brna poslouží architektům i běžným obyvatelům

Trojrozměrné vizualizace měst dokážou výrazně zpřehlednit plánování rozvoje sídelní zástavby. Svůj vlastní 3D model si nechává připravit i Brno. Architektům, projektantům či investorům umožní jednoduší realizaci stavebních projektů, magistrát jej zase využije například při analýze krizových situací či pro podporu turismu. Plně dostupný však bude i veřejnosti. Tvorba trojrozměrné mapy je momentálně ve své třetí fázi.

Docílit optimálního rozvoje sídelní struktury je ve spojitosti s nutností dodržet řadu zásad a nařízení složitá práce. Mnoho velkých měst se tak při projekčních činnostech a územním plánování stále častěji spoléhá na pomoc digitálních technologií. Díky nim je možné vytvářet aktivní trojrozměrné modely sídel, které poskytují ideální podklady pro hodnocení vhodnosti realizace různých typů projektů.

Kompletní 3D model svého území bude mít v brzké době k dispozici i Brno. Jeho tvorbu zajišťuje firma TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování. „Trojrozměrná mapa Brna vzniká pomocí stereofotogrammetrického mapování. 3D objekty vznikají pomocí speciálních brýlí ze stereopárů leteckých měřických snímků,“ popisuje celý proces Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Plánování i turismus

Připravovaná 3D mapa jihomoravské metropoli výrazně zjednoduší posuzování vlivu nově navržených objektů na stávající zástavbu. „Trojrozměrný model budov se dá rovněž zúročit například při analýzách šíření hluku, zjišťování dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo pro sledování znečištění vzduchu. Užitečný může být také při krizovém řízení, v němž jsou řešeny dopady přírodních katastrof, havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím, ve kterém najdou tato data uplatnění, je turistika. Zde se 3D modely dají využít pro propagaci města, kupříkladu ve formě virtuálních procházek,“ přibližuje Filip Poňuchálek, mluvčí Magistrátu města Brna.

Mapování celé řady lokalit, zejména v centru Brna, je již hotové a Kancelář architekta města (KAM) s ním aktivně pracuje. Využila je kupříkladu u modelování struktury zástavby v případě moderní čtvrti Trnitá, nového vlakového nádraží nebo chystané Brněnské třídy.

„3D model zobrazuje různé městotvorné parametry, jako je struktura zástavby, tvarosloví střešní krajiny nebo rozmístění stromů. Prostorový pohled umožňuje zachytit i důležité kompoziční principy, typicky průhledy, gradace, symetrii nebo postupně otevírané pohledy na městské panorama,“ uvádí tisková mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

Využije ji i veřejnost

Projekt, jehož cílem je zhotovení kompletní 3D mapy všech budov na území města Brna, je aktuálně ve své třetí fázi. Doposud vytvořené trojrozměrné vizualizace jsou však již pro veřejnost na stránkách města volně dostupné. Občané se tak mohou sami seznámit s tím, jak se zástavba kolem nich během budoucích let promění. „V letošním roce dokončujeme zpracování některých částí širšího centra města. Dále nás čeká mapování lokalit v Jundrově, Žabovřeskách, Kohoutovicích či Komíně,“ říká Drahomíra Zedníčková.

Kompletně ve 3D by město podle vyjádření KAM mohlo být do tří let. „Celkem je 3D model města Brna rozdělen na 105 lokalit a nyní je hotových 42 z nich. Model by tak mohl být zkompletován v letech 2024 až 2025,“ zakončuje Šárka Reichmannová.

(red)