Aktuálně

Nový zákon o odpadech a nárůst infekčního odpadu. To přinesl rok 2020 v odpadech

Nejčerstvější událostí je schválení nového zákona o odpadech a souvisejících předpisů, které po dlouhém, vlastně několikaletém procesu příprav, prosazování a odmítání prošly parlamentem a podepsal je prezident. Přinášejí podstatnou pozitivní změnu, totiž že se konečně nahlíží na skládkování odpadů jako na poslední možnost, jak naložit s odpady. Až poté, co jsou vyčerpány možnosti recyklace nebo jiného využití.

Odpadové předpisy konečně omezují skládkování odpadů. Na druhou stranu přinášejí změny, které představují administrativní zátěž. SUEZ CZ: Jako jedni z prvních uspořádali po schválení odpadových zákonů on-line webináře a seznámili zákazníky s konkrétními změnami, které nastanou po Novém roce. Pandemie koronaviru způsobila, že objem zdravotnického odpadu stoupl v roce 2020 o 50 %. To klade obrovské nároky na logistiku i technologie a znovu otevírá téma kapacit pro odstraňování nebezpečných odpadů v ČR.

Zákony právě získaly svá čísla a putují do Sbírky zákonů

Celý průběh jsme sledovali a znali vývoj podstatných změn a ustanovení, přesto mohli kolegové teprve až po schválení celý balíček důkladně prostudovat a získat ucelenou představu, jak velkou změnu a v jakých detailech balíček přinese. Protože účinnost zákona je už od 1. ledna 2021, bylo třeba okamžitě zareagovat a vyškolit naše zaměstnance, ale třeba také připravit interní informační systém na změny v katalogu odpadů. Byli jsme jedni z prvních, kdo po schválení zákonů přišel s nějakou komunikační aktivitou. Okamžitě jsme připravili základní přehled změn a pro naše zákazníky uspořádali dva on-line webináře, jeden zaměřený na průmysl, druhý na obce.  Mimochodem během webinářů jsme nechali účastníky hlasovat o tom, jestli podle nich zdražení skládkování podpoří recyklaci. Odpovídali většinou, že ano, ale nebyla to přesvědčivá většina. Samozřejmě, omezení skládkování je jen vstupní podmínka, je třeba cíleně podpořit recyklační průmysl, respektive odbyt recyklátu. 

Druhým faktorem, který SUEZ CZ a odpadový sektor obecně silně ovlivňuje po celý rok 2020, je enormní nárůst odpadů ze zdravotnictví. Důvodem je samozřejmě covid-19. Objem těchto odpadů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné a infekční, svážíme z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení po celé republice a odstraňujeme v našich technologiích v příslušných regionech. Objem tohoto odpadu stoupl o 50 %. To klade obrovské nároky na naši logistiku i technologie a znovu otevírá téma pro odbornou veřejnost, na které dlouhodobě upozorňujeme, a to jsou nedostatečné kapacity České republiky pro odstraňování nebezpečných odpadů. Přesto děláme vše pro to, abychom nápor díky našim technologiím zvládli za dodržení bezpečnostních a ekologických standardů, aby zdravotníci vůbec tento aspekt nezaznamenali a mohli se věnovat jen své práci.

Autor: Kateřina Kodadová, SUEZ CZ