EKONOMIKA

Obchodní řetězec MAKRO dostal od ÚOHS vysokou pokutu za zneužití tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti MAKRO Cash & Carry ČR pokutu ve výši 83 123 000 korun. Společnost METRO International AG pak vyfasovala pokutu ve výši 316 000 korun za to, že se jako nákupní aliance dopustila porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Jmenované společnosti zneužily své významné tržní síly v souvislosti se službami tzv. centrálního zúčtování zajišťovaného pro společnost MAKRO Cash & Carry ČR společností METRO International AG. V období od 1. října 2016 do 24. února 2020 společnosti sjednávaly se svými dodavateli smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. Dodavatelé společnosti MAKRO se nacházeli ve výrazné informační asymetrii, v jejímž důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností METRO. Dodavatelé byli dále omezeni v možnosti volby, zda služby společnosti METRO chtějí využívat či nikoliv a v možnosti ovlivnit obsah této smlouvy.

 „Společnost METRO rovněž získávala od dodavatelů za shodně vymezené účetní služby bez ospravedlnitelného důvodu odlišné peněžní plnění v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do maloobchodní sítě společnosti MAKRO,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Dodal, že jednostranně nevýhodné smluvní podmínky nebyly přitom dodavatelům odpovídajícím způsobem kompenzovány. Podle jeho slov nezákonné jednání úřad prokázal přibližně vůči pěti stovkám dodavatelů Kromě uložení pokut, jsou povinni účastníci řízení po nabytí právní moci rozhodnutí informovat své dodavatele o jeho obsahu. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Autor: Kristián Chalupa