EKONOMIKA

Obcím i krajům v pololetí stoupl přebytek hospodaření

Hospodaření krajů a obcí

Obce v pololetí hospodařily s přebytkem 26,4 miliardy korun, tedy meziročně o 700 milionů korun více. Kraje vykázaly přebytek 23,4 miliardy korun, meziročně o 2,5 miliardy korun více. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem financí.

Celkové příjmy obcí, kterých je v Česku zhruba 6250, činily v pololetí 175,4 miliardy korun, což je meziroční růst o 15 miliard korun. Výdaje obcí meziročně stouply o 14,3 miliardy na 149 miliard korun.

Celkové příjmy krajů meziročně stouply o 21,4 miliardy na 141,1 miliardy korun, výdaje vzrostly o 18,9 miliardy na 117,7 miliardy korun. Za vyššími příjmy krajů i obcí byl především růst daňových příjmů.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb nebo školství.

Celkové konsolidované příjmy obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v prvním pololetí stouply meziročně o 34,9 miliardy na 313,2 miliardy korun. Výdaje stouply o 31,8 miliardy na 263,1 miliardy korun. Hospodaření územních rozpočtů tak v pololetí skončilo s přebytkem 50,1 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 3,1 miliardy korun.

Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 8,3 miliardy korun a kraje vykázaly přebytek 82 milionů korun.