AktuálněMĚSTA

Obecní bydlení se vyplatí, města se bytů nezbavují

                                           

Vlastní bydlení je stále více nedostupné, proto si města udržují svůj bytový fond a hledají možnosti, jak nabídku rozšířit. O obecní byt si mohou žádat všichni, kdo nevlastní nemovitost. V některých městech ale musí počítat s tím, že stejně jako v soukromém sektoru se nájemné zvyšuje. Stále se ale obecní bydlení vyplatí.

Podle náměstkyně brněnské primátorky pro bytovou problematiku Karin Podivinské (ANO) má problém pořídit si vlastní bydlení v Brně čím dál více domácností, zejména těch mladých. „V současné době už ani střední třída nedosáhne na drahé hypoteční úvěry. Byť se na území města poměrně hodně staví, tak ceny bytů jsou dlouhodobě velmi vysoké, a i proto je jednou z nejžádanějších forem uspokojení bydlení pronájem obecního bytu. Brno vlastní v současné době 28 344 obecních bytů a zájem o ně je obrovský. A to hlavně z důvodu výše nájmu, který se pohybuje přibližně od 70 Kč do 130 Kč/m2 podlahové plochy (pro srovnání, komerční nájem je aktuálně ve výši kolem 280 Kč/m2),“ uvedla Podivinská.

Vzhledem k tomu, že vedení Brna chce nabídnout bydlení všem sociálním skupinám, ale hlavně stabilizovat ve městě mladé rodiny, rozjelo několik projektů dostupného nájemního bydlení a družstevního bydlení pro mladé. „Podrobnosti najdou občané na webových stránkách Brno.cz, pod odkazem „Obecní bydlení“,“ vzkázala náměstkyně primátorky.

Na webových stránkách Brna jsou k dispozici informace k všem dostupným typům obecního bydlení. Obecně platí, že žadatel musí být v době podání žádosti zletilý. Nesmí vlastnit byt, bytový ani rodinný dům. Výjimkou může být, pokud prokáže, že svou nemovitost ze závažných důvodů nemůže používat. Může být nájemcem bytu v majetku města Brna, jestliže nabídne jeho uvolnění. Žádost mohou podat také cizí státní příslušníci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt.

Rozsáhlou inventuru obecních bytů aktuálně provádí například brněnská městská část Židenice včele se starostou Petrem Kuncem (Hlas pro Židenice). Letos by mohli nabídnout k pronájmu až stovku volných obecních bytů.

Stejně jako v Brně mají také v Ostravě obecní bytový fond svěřeny jednotlivé městské obvody, které mají s jeho využíváním různé strategie. „Z pozice magistrátu vnímáme, že obecní bytový fond je důležitým nástrojem aktivní bytové politiky a navyšování počtu bytů, kterými město disponuje, představuje pozitivní vývoj. Město disponuje 12 635 byty, což představuje cca 9,5 procent z celkového bytového fondu na území města,“ nastínil zastupující mluvčí Ostravy Petr Havránek.

Dostupné bydlení zajišťuje město v souvislosti s novou výstavbou a odkupem bytů, přičemž obecní bytový fond je v různých cenových hladinách. „Převážně se jedná o komerční hladinu, kde se cena za m2 soutěží. Mimo byty zvláštního určení město disponuje také sociálními byty, které v posledních třech letech rozšířilo o desítky. Snížené nájemné se obecně vyskytuje právě v sociálních bytech, kterých jsou celkově stovky. Běží také výstavba v atraktivní lokalitě v centru města, kde je spolupráce s developerem ve formě smlouvy ohledně budoucího odkupu bytů. V minulých letech proběhla také dostavba bytového domu například na ulici Janáčkova a přestavba nebytových prostor na bytové,“ dodal ještě Havránek.

Padesátitisícová Jihlava má ve vlastnictví 716 nájemních bytů. Z toho je 32 bytů vyčleněných pro osoby v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením (tzv. sociální byty), 304 bytů v domech s pečovatelskou službou pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. „Dále město poskytuje byty pro klienty neziskových organizací a pro zaměstnance právnických osob se sídlem ve městě Jihlava z důvodů zájmu města Jihlavy. Další možnosti získat byt do nájmu je výběrové řízení se smluvním nájemným, které provádíme min. Dvakrát ročně s nabídkou dvou až čtyř bytů,“ přiblížil bytovou situaci mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.

Kdo chce získat obecní byt, musí počítat s tím, že i města zvyšují podobně jako soukromý sektor nájem. Pořád se ale obecní byt oproti soukromého vyplatí. Zvýšení cen se týká například Přerova. Prakticky to znamená, že kdo bude žádat o byt, musí v rámci soutěže u „tržních“ bytů nabídnout za metr čtvereční minimálně 70 korun oproti současným 60 korunám. Podle slov náměstka primátora Miloslava Dohnala (Pomáháme městu – ODS) je obecně nabídka od občanů, kteří chtějí získat městský byt, mnohem vyšší. „Například u posledního bytu, který jsme nabídli, byla od zájemce nabídnuta nejvyšší cena 154 korun za metr čtvereční, takže se dá říct, že naše laťka je nastavena stále nízko,“ vysvětlil Dohnal.  

Mezi výjimky patří například městská část Brno-střed, kde radní loni jednomyslně schválili, že nájemné u všech bytů ve správě Brna-střed nebude v následujícím roce navýšeno o výši inflace v roce 2022. To znamená, že současná výše nájemného zůstane stejná až do 30. června 2024.

Autor: Veronika Vindišová