MĚSTA

Pardubice budou mít nábřeží Václava Havla

Ulice za Enteria arenou, veřejnosti doposud známá jako ulice Labská, brzy změní své jméno. Na včerejším jednání se na tom shodli zastupitelé města, kteří odsouhlasili, aby tato část nesla jméno bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, který se významným způsobem zapsal do historie národa.

O tom, která část města ve svém názvu brzy ponese Havlovo jméno, pomohlo rozhodnout jednak umístění v bezprostřední blízkosti centra, jednak skutečnost, že vzhledem k charakteru zvoleného místa bude výše nákladů spojená s přejmenováním ulice minimální.

„Řada pardubických ulic či náměstí již nese jména významných osobností, které sehrály důležitou roli ať už v rámci historie národa či samotného města. Navíc je to 30 let od doby, kdy pan Havel Pardubice osobně navštívil, pojmenovat po něm část nábřeží za zimním stadionem považuji za ideální možnost, jak uctít jeho památku. Náklady spojené se změnou názvu ulice Labské na nábřeží Václava Havla by přitom měly být minimální. Vzhledem k tomu, že ulice Labská v tomto úseku slouží zejména jako parkovací plocha, nebude změna názvu tak náročná a nákladná, jako by tomu bylo v zastavěných městských částech. V budoucnu by navíc mělo dojít k revitalizaci této lokality, která toto místo promění v dostatečně reprezentativní část města,“ podotýká radní a předkladatel návrhu Vít Ulrych.

Ulice Labská vede od Bělobranského náměstí směrem ke zdymadlu a podél Labe až k mostu Pavla Wonky, přejmenována by měla být jen část z ní, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Stadionu po Wonkův most. Změnu názvu schválenou Zastupitelstvem města Pardubic nyní čeká zapsaní na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj.

(red, MMP)