EKONOMIKA

Petr Rafaj: Nejvíce zakázaných bid riggingových dohod je ve stavebnictví

Jednou z dlouhodobých priorit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je odhalování kartelových dohod typu bid rigging. Kartelové dohody zmíněného typu jsou speciálním typem zakázaných dohod, ke kterým dochází zejména při zadávání veřejných zakázek.

O praktiku bid rigging jde například tehdy, když se soutěžitelé, tedy zájemci či uchazeči o zakázku, u kterých by se jinak důvodně očekávalo, že si budou konkurovat, se před podáním nabídek dohodnou, že nebudou podávat pro zadavatele nejvýhodnější nabídku. Naopak ale zvýší cenu či sníží kvalitu zboží nebo služeb poptávaných ve výběrových řízeních. Cílem takového jednání je ovlivnit výsledek soutěže o zakázku a zvýšit částku vítězné cenové nabídky, kterou vítěz výběrového řízení získá.

Podle analýzy mezinárodní agentury Policy and Regulatory Report, která se specializuje na poskytování zpravodajství, statistických a analytických materiálů týkajících se ochrany hospodářské soutěže a poskytování veřejné podpory, patří český ÚOHS k nejaktivnějším soutěžním úřadům v oblasti boje proti kartelovým dohodám. Pro antimonopolní úřad je odhalování bid riggingu jednou z dlouhodobých priorit.

Z údajů o odhalených a potrestaných bid riggingových kartelech ve 24 evropských státech v období let 2016 až 2019 vyplývá, že nejúspěšnější byl francouzský soutěžní úřad s 20 stíhanými případy a hned po něm následuje český ÚOHS s celkem 15 případy, dále pak  Lotyšsko s jedenácti a Polsko s osmi případy..

„Sektorem, v němž bylo podle analýzy odhaleno nejvíce bid riggingových dohod, je stavebnictví, dále pak oblast nefinančních služeb a dopravy,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.  Dodal, že dohody typu bid rigging v sobě principiálně zahrnují jak prvky dohody cenové, tak rozdělení trhu, tedy dva typy nejzávažnějších hard core omezení hospodářské soutěže.

Vzhledem k tomu, že dohody typu bid rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky, narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když nezákonným způsobem odčerpávají finanční zdroje, které by mohly být pro veřejné účely využity jinak.

Autor: Kristián Chalupa