Aktuálně

Pokuty za kartel směnáren v Olomouci nabyly právní moci

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl v těchto dnech rozklady tří olomouckých směnáren proti rozhodnutí, v němž byly těmto soutěžitelům za účast v kartelové dohodě uloženy pokuty převyšující částku souhrnně 2 miliony korun.

V této souvislosti se vyjádřil v tom smyslu, že zákony platí pro všechny.  „I malé a střední podniky si musí uvědomit, že se na ně vztahuje soutěžní právo, které jim zakazuje koordinovat obchodní strategii s konkurencí. Kartel je závažný přestupek a hrozí za něj vysoké pokuty,“ zdůraznil předseda Mlsna.

Společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading, MIFIN a H. P. – WORLD  porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když si přinejmenším po dobu pěti let, konkrétně v období od 4. července 2012 do 6. prosince 2017 vzájemně rozesílaly a přeposílaly denní směnné kurzy valut a koordinovaly tímto způsobem stanovování denních nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách na území města Olomouce.  Ceny valut zveřejněné v kurzovních lístcích směnáren provozovaných účastníky řízení tak byly téměř ve všech případech totožné. V průběhu provedených místních šetřeních zajistil antimonopolní úřad u jmenovaných soutěžitelů vzájemnou e-mailovou korespondenci, která svědčila jejich o protisoutěžním jednání.

Společnost H. P. – WORLD proti prvostupňovému rozhodnutí soutěžního úřadu rozklad nepodala. Další tři účastníci kartelu – TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN pak podali společný rozklad. Namítali v něm zejména, že je nebylo možno stíhat za protisoutěžní jednání, protože tvořili ve zmíněném období pouze jednoho soutěžitele a jednu hospodářskou jednotku jednotně ovládanou společností TOURIST CENTRUM.  Mlsna však tuto účelovou argumentaci jednoznačně odmítl. V této souvislosti zdůraznil, že účastníci řízení nepředložili přesvědčivé podklady o tom, že by skutečně tvořili jednu hospodářskou jednotku. Řada důkazů naopak hovoří v tom smyslu, že uvedené společnosti se navzájem pokládaly za konkurenty. Předseda ÚOHS Mlsna zamítl rovněž námitky, které se týkaly posouzení existence protisoutěžního jednání a nepřiměřené výše pokut. Jeho rozhodnutí tak nabylo právní moci.

Pokuty uložené jednotlivým směnárenským společnostem:

TOURIST CENTRUM s.r.o.    1 278 000 korun

UNNI Trading, s.r.o.                   500 000 korun

MIFIN s.r.o.                                200 000 korun

H. P. – WORLD, s. r. o.               25 000 korun (rozklad nebyl podán )

Celková částka sankce činí 2 003 000 korun

Autor: Kristián Chalupa