Aktuálně

Poškozených domovních plynovodů přibývá, na vině jsou neodborné stavební práce

Případů narušení plynárenského zařízení nebo odběrného plynového zařízení evidují plynaři nižší desítky ročně. Můžou za to zejména řemeslníci a stavbaři, kteří nedodržují bezpečný pracovní postup, například při odvlhčování zdiva nebo výměně izolace. Narušení přitom může skončit tragicky. Jen díky rychlému zásahu záchranných složek a plynařů nedošlo letos k tragédii v Opavě a Žacléři.

Počet případů narušení domovních plynovodů se každoročně mírně zvyšuje. Pokud dojde k havárii, je vysoce ohrožena nejen bezpečnost a majetek osob, ale také provoz distribuční soustavy a dodávky plynu dalším odběratelům v okolí. V případech, kdy dojde k narušení plynovodní přípojky v majetku distribuční společnosti, jsou navíc veškeré náklady spojené s odstraněním havárie po viníkovi vymáhány. Dosahovat mohou až řádu statisíc korun. Aby se nehodám zcela předešlo, je důležité dodržovat preventivní opatření.

U plynárenské infrastruktury v majetku největší české distribuční skupiny GasNet evidují plynaři téměř 20 případů ročně. Za první pololetí zaznamenali 7 poškození domovních plynovodů.

V Opavě i Žacléři se podařilo předejít výbuchu

Na konci dubna letošního roku došlo k navrtání přípojky plynu v Opavě. Jednalo se o přípojku, která vedla fasádou rodinného domu. Majitel objektu prováděl svépomocí vrty do obvodového zdiva z vnitřní strany. Během prací ale přípojku navrtal, což zapříčinilo následný únik plynu. „Na místo byla přivolána naše pohotovost, spolu s policií a hasičským záchranným sborem. Objekt i jeho blízké okolí bylo ihned evakuováno. Následně bylo zahájeno odvětrávání prostor a také práce na demontáži zdiva pro odkrytí přípojky. Ta musela být následně zajištěna dočasnou GEBO objímkou. Finální oprava přípojky pak proběhla v průběhu následujících několika dnů,“ říká ředitel provozu a údržby sítí skupiny GasNet Petr Koutný.

Další mimořádnou událostí je také případ z Žacléře v okresu Trutnov, kde byla začátkem dubna narušena přípojka plynovodu řetězovou pilou při podřezávání vlhnoucího zdiva. Na místo byl ihned povolán hasičský záchranný sbor i plynaři. „Po příjezdu na místo byl zjištěn vysoký únik plynu. Byla tak zahájena okamžitá evakuace objektu a jeho okolí. V postižené ulici byla vypnuta dodávka elektrické energie a následně byly zahájeny výkopové práce v místě napojení přípojky na hlavní řád. Přípojka byla zaslepena pomocí ocelové objímky a dům musel být za pomoci ventilátorů odvětrán od uniklého plynu,“ doplňuje Petr Koutný.

Prevence a vzdělanost obyvatel může zachraňovat životy

Před začátkem sanačních prací je zcela zásadní dodržet preventivní kroky a vytyčit plynovody. Předejde se tragickým událostem, které navrtání plynové přípojky může způsobit. „V první řadě je důležité zjistit, zda se ve zdech a jejich blízkosti nenachází domovní rozvody plynu nebo část plynovodní přípojky. Rozvody by se následně měly z obou stran budovy označit výstražnou barvou. V ochranném pásmu, v blízkosti 1 m od rozvodu, by se pak veškeré práce měly provádět s naprostou opatrností, nejlépe za účasti a kontroly více osob,“ vysvětluje Koutný a dodává, že v případě, kdy i přesto dojde k poškození povrchu potrubí, musí být vždy co nejdříve odborně opraveno, protože může dojít k degradaci materiálu a narušení těsnosti.

(red)