AKCENezařazené

Pozvánka na akci: Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK

Již 9. března vás zveme na 13. ročník setkání u kulatého stolu na téma Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci v Jihomoravském kraji. Akce se koná v brněnském hotelu AVANTI a organizuje ji společnost Magnus Regio.


Akce se koná pod záštitou Mgr. Martina Kupky, ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČRZáštitu dále převzali nad akcí převzali JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna, a Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

Akce je učena pro:

• Zástupce Ministerstva dopravy ČR
• Zástupce Jihomoravského kraje
• Zástupce SŽ, Českých drah, SFDI,
Ředitelství silnic a dálnic, Dopravního inspektorátu
Policie ČR a dalších významných institucí
• Zástupce měst a obcí Jihomoravského kraje
• Vedoucí Odborů dopravy, územního plánování
nebo rozvoje regionu

Předmětem diskuze budou tato témata:

 Silnice I/43 (I/73) a D52,  železnice, zrušení vodního koridoru DOL (Dunaj Odra Labe),problematika hluku – Ing. Marie Soukupová, vedoucí odd. územního plánu Odboru infrastruktury a ÚP, Ministerstvo dopravy ČR

• Migrační vlna z pohledu dopravy + připravovaná rekonstrukce D1 v okolí Brna z pohledu PČR,D55/ Bzenec – brig.gen.Ing.Leoš Tržil, MBA, ředitel  KŘP Jihomoravského kraje, PČR

• Represe není řešení ani cíl ! – GEMOS DOPRAVNÍ   SYSTÉMY a.s., Michal Sedlák, místopředseda představenstva

• Situace na D1, souhrn aktuálního dění – Mgr. David Fiala, ředitel a Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí Úseku výstavby silnic závodu Brno – ŘSD ČR

• Financování infrastrukturních projektů z rozpočtu SFDI – Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI

Plánované investice SÚS – Bc.Roman Hanák, ředitel SÚS JMK p.o.

• Rozšíření komunikace regionálních autobusů se systémem IZS a křižovatkami,chytrá komunikace v uzavírkách – Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.

Moderní a chytrá řešení zvýšení bezpečnosti na železnici – Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno, SŽ, s.o.

• Příprava a konání XXVII. SVĚTOVĚHO SILNIČNÍHO KONGRESU 2023 – Ing. Roman Nekula, správní ředitel B-KOM a.s.

• Kooperativa za vyšší dopravní bezpečnost – Příklady dobré praxe, jak integrovat úsilí soukromého i veřejného sektoru do vize 0 obětí na silnicích – Ing. Milan Gregor, ředitel AGENTURY JIŽNÍ MORAVA, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group


Program:

8:30 registrace a snídaně
9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků
a partnerů, otázky a diskuze účastníků

Registrujte se na j.hrstkova@magnusregio.cz, 725 006 094. Přihlaste se co nejdříve, kapacita míst je omezena. Účast na setkání je na pozvánku a je bezplatná.


Generálním partnerem akce je společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY.
Partneři akce jsou firmy Brněnské komunikace, Kooperativa pojišťovna a Zemako.