AKCEAktuálně

Pozvánka na Běh pro Hospic sv. Alžběty: Přijďte si zaběhat a podpořit dobrou věc!

V sobotu 15. června 2024 se uskuteční již sedmý ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty. Rádi přivítáme účastníky všech věkových kategorií, kteří mohou strávit příjemný sportovní den a zároveň podpořit péči o nevyléčitelně nemocné v závěru života.

Běh odstartuje v 10 hodin přímo z areálu Hospice sv. Alžběty o.p.s. na ulici Kamenná 36. Trasa povede směrem k Anthroposu a skončí opět v hospici. K dispozici budou tratě o délce 0,6 km nebo 5,7 km a 11,4 km, takže zúčastnit se mohou i rodiny s dětmi a senioři. A že nejste zvyklí běhat? Nemějte obavy, trasu můžete projít i pěšky. Čas není tím hlavním měřítkem. Stejně jako v hospici, kde „nepřidáváme dny k životu, ale život ke dnům“, jak říká Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v České republice.

Usilujeme o to, aby byl závěr života nevyléčitelně nemocného člověka prožit důstojně až do konce. V rámci pobytové odlehčovací služby pečujeme také o chronicky nemocné. Náš tým je složen z lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků. Věříme, že tato práce má smysl a děláme ji celým srdcem.

Pokud se chcete zúčastnit tohoto benefičního běžeckého happeningu, zaregistrujte se co nejdříve na www.behprohospic-brno.cz. Je možné přihlásit i firemní tým, v tomto případě prosíme o registraci na fundraising@hospicbrno.cz. Veškeré bližší informace o hospici i možnostech jeho podpory naleznete na www.hospicbrno.cz, číslo našeho dárcovského účtu je 2200422047/2010. Jsme nezisková organizace, proto si velice vážíme jakékoli formy Vaší podpory.

Běh pro hospic

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

–  Je nestátní nezisková organizace.
–  Sídlí v areálu kláštera sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36.
–  Je centrem komplexní hospicové péče poskytující zdravotně sociální služby.
–  Provozuje lůžkovou hospicovou péči (kapacita 22 lůžek), domácí hospicovou péči (ta umožňuje nemocným zůstat se svými nejbližšími v jejich domácím prostředí), dále ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu pomůcek, odborné sociální poradenství, terénní odlehčovací službu (pečovatelé v domácím prostředí nemocných) a pobytovou odlehčovací službu (kapacita 21 lůžek).
– Je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
– Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních hospiců.