AktuálněMĚSTA

Překážejícím elektrokoloběžkám města nastaví přísnější režim

Sdílené elektrokoloběžky překáží chodcům. Některá města proto zpřísňují pravidla jejich parkování.

Sdílené elektrokoloběžky se rychle stávají oblíbeným dopravním prostředkem v mnohých českých městech. Bohužel ne vždy se dá spolehnout na ukázněnost a zodpovědnost jejich uživatelů, a tak špatně zaparkovaná vozítka čím dál častěji komplikují provoz či pohyb chodcům.

Například v Pardubicích začala služba sdílených elektrokoloběžek fungovat v roce 2020. Momentálně sdílené koloběžky ve městě provozují dvě společnosti a podle Nataši Hradní z tiskového úseku kanceláře primátora Magistrátu města Pardubic se v souvislosti s elektrokoloběžkami pardubičtí potýkají s několika problémy. „První je svévolné zřizování „virtuálních“ stanovišť mnohdy na naprosto nevhodných místech a druhým je odložení koloběžek při nestandardním ukončení jízdy, kdy koloběžky zůstanu stát nebo se válet na místě i několik dní,“ popsala Hradní.

U virtuálních stanovišť byla navíc potíž s tím, že přesný bod parkování, který si uživatelé sdílených elektrokoloběžek zjistili pomocí mobilní aplikace, nebyl dostatečně jasně ohraničený. „Problémem je pak nejčastěji velký rozptyl od tohoto bodu a odkládání na místech, kde překáží ostatním účastníkům silničního provozu, nebo jsou dokonce pro ostatní nebezpečné,“ uvedla Hradní.

S podobnými problémy se setkávali i v Brně. „Lidé se na nás obraceli se stížnostmi na nevhodné odkládání elektrokoloběžek. Ty zůstávaly například uprostřed chodníku, kde bránily v bezpečném průchodu pěším nebo osobám s kočárky,“ popsala Anna Dudková z Tiskového střediska Magistrátu města Brna.

Ani v Ostravě se provoz sdílených elektrokoloběžek neobešel zcela bez problémů. „Registrujeme odkládání koloběžek mimo určený prostor, třeba v místech, kde ostatním překáží. Dochází také k poškozování elektrokoloběžek. Kromě toho dochází v souvislosti s řízením elektrokoloběžek k páchání přestupků, kdy se nejčastěji jedná o jízdu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek či o nedovolenou jízdu po chodníku. Řidiči elektrokoloběžek nevěnují dostatečnou pozornost silničnímu provozu, což následně vede ke kolizním situacím a k dopravní nehodám,“ přiblížila ostravská tisková mluvčí Gabriela Pokorná.

Pro užívání sdílených elektrokoloběžek mají přitom města a provozovatelé určená jasná pravidla. „S provozovateli má město uzavřené memorandum, které určuje směr vzájemné spolupráce. Průběžně se s provozovateli snažíme být v kontaktu a případné potíže řešit. Aktuálně jsme se se všemi dohodli na zavedení úprav aplikace k půjčení koloběžky tak, aby sdílenou koloběžku nebylo možné odložit jinde než na k tomu určeném místě. Navíc jsme vyznačili po městě několik míst, kam je možné koloběžky také bezpečně odkládat. Průběžně další vhodná místa doplňujeme,“ uvedla tisková mluvčí města Brna Anna Dudková.

I Pardubice musely pravidla pro parkování sdílených elektrokoloběžek zpřísnit. „Loni jsme se dohodli, že půjdeme cestou označení „pevných stanovišť“, kdy je na komunikaci vodorovným značením jasně vymezeno místo pro parkování koloběžek. Po úspěchu Hradce a Brna zvažujeme jít cestou jejich zpoplatnění. Na duben máme svolanou schůzku se zástupci obou provozovatelů a rádi bychom dopracovali text oboustranně závazného memoranda. Samozřejmě největší diskuze bude o počtu a umístění stanovišť. Za město je jednoznačný cíl, mít pouze pevná stanoviště s jasně definovanými pravidly,“ vysvětlila Nataša Hradní, tisková mluvčí města Pardubic.

Opatření proti nevhodnému parkování sdílených elektrokoloběžek přitom obsahují i pravidla pro užívání elektrokoloběžek samotných provozovatelů. „Naše aplikace je nastavená tak, aby vedla uživatele ke správnému a ohleduplnému parkování. Naše stroje je proto možné odstavit jen na k tomu vyhrazených místech (virtuálních nebo fyzických), která v každém městě pečlivě vyjednáme s magistrátem či radnicí. Pokud jezdec koloběžku pohodí na libovolném místě, stroj mu ani nedovolí jízdu ukončit,“ uvedl Pavol Dzurjanin, regionální manažer pro mikromobilitu ve společnosti Bolt, která je jedním z provozovatelů sdílených elektrokoloběžek.

V Pardubicích se zpřísnění pravidel pro parkování už začalo projevovat. „Pevná stanoviště v místech, kde byla zřízena výrazně zlepšila situaci, proto je chceme jako jediné místo pro parkování až už to dopadne, že budou zpoplatněna nebo zdarma,“ uvedla Hradní.

Zda se situace s parkováním sdílených elektrokoloběžek zlepší i v Brně se uvidí až letos. „Opatření byla zavedena v loňské sezóně a ta letošní ještě nezačala. Na vyhodnocování bude tedy prostor v dalších měsících,“ vysvětlila Anna Dudková.

Autor: Eva Čepičková