MĚSTA

Přeplněné popelnice, zápach a černé skládky? Obce v regionu řeší četnost svozu odpadu

Každý Čech vyprodukuje za týden přes 10 kilogramů komunálního odpadu, vyplývá z dat ministerstva životního prostředí. Těchto 10 kilo skončí v popelnicích, které příslušná obec musí vyvézt. Stále častěji se stává, že jsou plné a není kam odpadky vyhodit.

Důvod? Ani svozu komunálního odpadu se nevyhnulo nedávné zvyšování cen vstupů. Mimo jiné k tomu přispěla i vláda, když svoz komunálního odpadu přeřadila od letošního roku do základní sazby daně z přidané hodnoty, což znamená nárůst z patnácti na jednadvacet procent. A každoročně pak stoupají náklady za ukládání odpadů na skládky.

Řešení tohoto problému ze strany obcí je v zásadě dvojí: buď zvýší svým obyvatelům poplatky za svoz, nebo sníží frekvenci svozů. V nehorším případě zkombinují obojí.

Zdražit i omezit

Příkladem obce, která toto aktuálně řeší v Jihomoravském kraji, je Břeclav. Od letošního roku došlo ke zvýšení ročního poplatku za odpad ze 600 korun na 900 na osobu. Břeclavská radnice navíc vážně uvažuje o výrazném snížení frekvence svozu – ze současné týdenní na jednou za dva týdny.

Argumentem Břeclavi i dalších obcí pro nižší frekvenci svozu je snaha donutit domácnosti ještě více třídit odpad. Slibují, že rozšíří počty sběrných míst na papír, plasty či sklo. Podle některých starostů pak domácnosti, které odpad třídí, vystačí s vývozem popelnice jen jednou za 14 dní. Jenže praxe je často jiná.

Přeplněné popelnice i černé skládky

Takto donucené domácnosti sice část odpadu skutečně vyhodí do příslušných třídicích kontejnerů, ale tyto následně přetékají, neboť kapacitně nestačí. Zároveň vzhledem k nižší frekvenci svozu jsou přeplněné i popelnice komunálního odpadu. Anebo se odpad objeví na černých skládkách.

Některé obce se proto vracejí k týdenním odvozům. Příkladem je Hodonín, který v minulosti vyzkoušel ve vybraných částech 14denní odvoz odpadků, ale v důsledku negativních dopadů tohoto kroku byl nucen vrátit se ke svozu jedenkrát týdně. „Pokud se jedná o směsný komunální odpad, tedy „černé popelnice“, dá se říct, že vyvážíme jednou týdně, pouze vybrané lokality svážíme častěji“, doplňuje mluvčí Kotásková. Dodává, že ani Hodonín není výjimkou boje s černými skládkami. „Černé skládky město vždy trápily a trápí.“

Ostatně na problematiku černých skládek na Hodonínsku upozorňoval již před několika lety Deník.  Mimo Jihomoravský kraj s nelegálními skládkami mají negativní zkušenosti také například v severočeských Lounech, kde přechod na 14denní svozy přinesl navíc další negativní efekt. Odpadků začalo výrazně přibývat v obecních koších a ve velkých popelnicích na sídlištích města. Radnice se proto podobně jako v Hodoníně rozhodla, že se vrátí k častější frekvenci svozů na jednotýdenní bázi.

Většina měst Jihomoravského kraje i vzhledem k výše zmíněným rizikům drží svoz každý týden. Děje se tak v Blansku, Znojmě, zmíněném Hodoníně i krajské metropoli Brně.

Neradostné dilema

Starosti navíc přináší i teplé počasí, které delší době odpadků v popelnicích a kontejnerech zrovna nesvědčí. Již nyní je běžně k vidění obrázek přeplněných kontejnerů či odpadků povalujících se v jejich okolí.

V extrémních případech tento obrázek dokreslují stružky smrduté tekutiny, případně zápach linoucí se z popelnic či kontejnerů. Často za přítomnosti hmyzu, či dokonce potkanů a jiných hlodavců. Takovou negativní zkušenost mají například v Havlíčkově Brodě na Vysočině, kde radnice lidem „protáhla“ dobu vývozu odpadků na 14 dní již před třemi lety.

Tyto negativní důsledky navíc vyvolávají obavu z ohrožení veřejného zdraví a šíření chorob. Nejen Břeclavské tak v brzké době čeká nelehké rozhodování mezi finanční úsporou a negativními dopady na veřejný prostor i život obyvatel.

BOX: Kolik Češi vyprodukují odpadu?

České domácnosti ročně vyprodukují kolem 40 milionů tun odpadu. Přesněji z dat Ministerstva životního prostředí za rok 2022 vyplývá, že jde 39,1 milionů tun, z čehož necelých 15 procent činí odpad komunální. „Obyvatelé ČR v roce 2022 vyprodukovali 5,8 milionů tun komunálního odpadu, to je o 155 tisíc tun méně než v roce 2021. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 553 kg komunálního odpadu,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě o odpadových datech z letošního března.