AktuálněMĚSTA

První popelnice na kuchyňský bioodpad už jsou v ulicích Brna

V Brně začal systematický sběr biologického odpadu. Do městské části Brno-Slatina byly navezeny první popelnice na bioodpad.

Brno v rámci dotačního programu získalo tisícovku popelnic na bioodpad, které se během tohoto týdne objeví na vybraných veřejných místech vedle ostatních nádob na tříděný odpad.

„Od dnešního dne již neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které netřídí biologicky rozložitelný odpad. Naopak sběru kuchyňského bioodpadu právě začíná sloužit první tisícovka nádob. Pro bioodpad ze zahrádek máme hustou síť sběrných středisek, systém mobilních svozů a domácí kompostéry, v plánu je i vybudování bioplynové stanice pro Brno a okolí,“ zdůraznil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

„Dnes navezeme hnědé popelnice do Slatiny, Černovic, Líšně a Brna-jih, během týdne se dostane na další městské části, v pátek návoz ukončíme Židenicemi, Vinohrady a Brnem-střed,“ upřesňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a dodává, že návoz bio-popelnic potrvá do pátku a v pondělí 19. dubna vyveze SAKO Brno do Centrální kompostárny obsahy prvních popelnic. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně.

Do hnědých popelnic bude patřit kuchyňský bioodpad, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky, jádřince, kávová sedlina, pokojové rostliny, hlína z květináčů.

V žádném případě by se tam neměly objevit živočišné zbytky, jako například maso, tuky, kůže a kosti, dále mléčné výrobky, oleje ze smažení, obaly, noviny, pleny, kapesníky, cigarety a uhynulá zvířata. Z kapacitních důvodů není vhodné plnit je posekanou trávou, větvemi, listím a dalším odpadem ze zahrádek.

(red)