EKONOMIKA

Rekordní ceny pohonných hmot mění fungování ekonomiky

Na napjatý trh s energiemi měla válka na Ukrajině účinky bomby. Obavy o dodávky ropy a plynu spolu s očekáváním obnovy světové ekonomiky po pandemii vyhnaly ceny ropy do astronomických výšin. Spotřebitelé musí zvažovat cesty autem, situace se ale dramaticky dotýká i dopravců.

„Nárůst ceny nafty byl skokový a měl velký vliv hlavně na menší dopravce s horším finančním zázemím. Mnoho z nich bylo nuceno ze dne na den sehnat vysoké částky peněz tak, aby mohli natankovat a vyjet. Ne všem se to podařilo. Tato skutečnost bude mít vliv na snižujícím se počtu českých dopravců,“ řekl Moravskému hospodářství Petr Michálek, ředitel velké přepravní firmy Ewals Cargo Care.

„Prakticky se všemi zákazníky máme tzv. palivové doložky, dle kterých se měsíčně nebo kvartálně zúčtovává vyšší nebo nižší cena nafty oproti období, kdy byla akceptována nabídka. Rychlé rostoucí cena nafty způsobila především zvýšené nároky na cash-flow, kdy jsme jako dopravce byli nuceni platit dramatický vyšší ceny prakticky okamžitě a vyrovnání dle platných palivových doložek bychom dostali až po měsících/čtvrtletích. Z toho důvodu jsme požádali zákazníky o kratší, týdenní zúčtovací období a většina zákazníků toto akceptovala,“ komentuje Michálek výraznou změnu tržních zvyklostí. Podle něj je po letech stability třeba ceny nafty sledovat na denní bázi a aktivně ovlivňovat, kde a kolik budou jednotlivé kamiony tankovat. Zároveň je třeba si uvědomit, že se zatím bavíme jen o vyšší ceně, a ne o tom, že by nafty byl nedostatek nebo nebyla u benzínek vůbec.

Kolik dopravců zkrachuje?

Vysoké ceny pohonných hmot ovlivní inflaci a zdražování, dopravci enormně zvýšené náklady buď promítnou do cen, nebo zkrachují. „Dražší doprava tak zdraží prakticky všechny věci denní spotřeby, neboť vše se vozí po silnici kamionem a mnoho z nich několikrát – suroviny, komponenty, hotový produkt… Samozřejmě to ovlivní i ceny hromadné dopravy osob. Dosavadní přístup státu dopravcům příliš nepomohl. Konec přimíchávání biosložky se zatím neprojevil a je otázka, zda a jak se projeví. Snížení silniční daně se týkalo pouze vozidel do 12 tun. Kontrola marží snad zabrala. Posunutí záloh silniční daně a odvodů DPH pomůže některým dopravcům s cash flow. Díky krátkým splatnostem faktur za naftu a dlouhým splatnostem u plateb za dopravu jim v cash flow vznikají velké problémy,“ uvádí Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Podle něj dopravci, kromě pomoci v cash flow, potřebují i srovnat podmínky s kolegy ze zahraničí, zejména z Polska, Maďarska a dalších zemí.

„Klíčem k tomu je snížení spotřební daně z nafty a o tom budeme dále s vládou jednat. Aktuální snížení cen zatím situaci dopravců neřeší, jsou stále podstatně vyšší než před agresí, a především, oni už ztratili mnoho peněz při nárůstu cen. Dodnes nemají promítnuty všechny náklady do cen. Jestliže čeští dopravci skončí, nahradí je polské a další východní firmy, které přišly o zakázky na východ a mají mnoho volných kapacit plus díky své vládě nižší náklady na naftu. To by ve výsledku přineslo i propad příjmu pro stát – český dopravce ročně odvede za kamion cca 800 tisíc korun na daních, polský zde nechá maximálně 80 tisíc za mýto,“ vysvětluje Felix.

Veřejná doprava a taxíky: někde už zdražení přišlo

Těžkou pozici mají podniky provozující veřejnou dopravu. Pro ně tvoří přibližně 30 % nákladů na provoz právě pohonné hmoty. „Jejich rapidní zvýšení se zásadně promítá do výdajů naší společnosti, s čímž se musíme umět vyrovnat,“ uvádí generální ředitel firmy ICOM Transport Zdeněk Kratochvíl. „Navýšení cen pohonných hmot oproti průměru z minulého roku je cca o 35 %, což znamená, že kvůli zdražení pohonných hmot vydáme měsíčně o 10 milionů korun navíc. Smlouvy na provozování autobusové dopravy sice mají tzv. naftové doložky, ale jejich navýšení se promítne až v dalším roce. To znamená, že dopravce nese veškeré zvýšené náklady na provoz veřejné dopravy po celý rok sám ve svém cashflow. Žádné smlouvy nejsou připraveny na válku,“ popisuje Kratochvíl. Podle něho jsou úpravy jízdného v kompetenci krajů. Společnost RegioJet také zatím vyčkává. „V únoru jsme plošně zdražili o 10 % naše autobusové jízdenky, ovšem nikoli v souvislosti s letošním zdražením nafty, ale se zvýšením nákladů za covidová léta 2020, 2021. Další zvýšení neplánujeme,“ ujišťuje ředitel firmy Radim Jančura.

Zvýšení cen se dotýká i taxislužeb. „Bedlivě sledujeme aktuální dění a monitorujeme situaci na trhu pohonných hmot. Následně pak činíme rozhodnutí o dlouhodobých krocích. Na aktuální situaci jsme skutečně navýšením cen reagovali. Cestující se však nemusí bát. Navýšení cen jim totiž částečně vynahradíme slevami a koncová cena pro ně zůstane stále ta nejlepší možná na trhu. Slevy cestujícím jsou plně hrazeny ze strany Boltu,“ komentuje Soňa Stloukalová, odpovědi Soni Stloukalové, country manažerka firmy Bolt pro Českou republiku.

Ministr: jsem v kontaktu s dopravci

„Již od začátku současné turbulentní situace jsem v kontaktu se sdružením nákladních dopravců ČESMAD Bohemia. Mimo známých opatření ministerstva financí – odklad splátek DPH, zrušení silniční daně pro auta do dvanácti tun, zrušení přimíchávání biosložky do paliv a kontrola marží – jsme již od bankovní asociace a leasingových či finančních firem získali příslib individuálního přístupu a vstřícnosti při posuzování žádostí o odklad splátek úvěrů a pravidelných plateb,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka. „Na úrovni EU jsme též začali jednat o možnosti zrušit daň i pro vozidla nad dvanáct tun. Otevřená zůstává otázka snížení spotřební daně, a to proto, že nechceme situaci naopak zhoršit unáhlenými zásahy,“ doplňuje Kupka.

To, že po prvotním šoku by situace nemusela být až tak dramatická, potvrzuje i Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), sdružující klíčové zpracovatele ropy a distributory a prodejce pohonných hmot v Česku. „Naši členové jsou připraveni plně zabezpečit stabilitu českého trhu s pohonnými hmotami a jejich dostupnost pro veřejnost i podnikatelský sektor,“ uklidňuje emoce mluvčí asociace Václav Loula.

Nafty je dost

Ropa zatím proudí do ČR v souladu s kontrakty a potřebou tuzemských rafinerií jak ropovodem z Ruska, tak ropovodem IKL z německého Ingolstadtu. ČR má ve strategické zásoby ropy a paliv na 90 dnů. „Všechny společnosti v regionu nakupují ropu či pohonné hmoty na základě aktuálních průměrů cen na evropských komoditních burzách. Jejich dramatický skokový nárůst, který nemá v moderní historii obdoby, způsobil rychlý růst cen ve velkoobchodu i na čerpacích stanicích. To vyvolalo zvýšenou poptávku po benzínu a zejména naftě. Členské firmy ČAPPO v tuto chvíli mají vytvořené dostatečné zásoby pro to, aby podobný mimořádný zájem uspokojily a udržely stabilní zásobování trhu a trvale dostupnou mobilitu pro všechny,“ dodává Loula.

ČAPPO uvítala, že vláda prozatím nesáhla k nesystémovým opatřením, která by stabilitu trhu a volnou hospodářskou soutěž narušila. Stejně tak vítá a podporuje požadavky státních orgánů na kontrolu prokazování oprávněnosti stanovení prodejních cen u všech prodejců pohonných hmot na denní bázi.

Autor: Ladislav Koubek