AktuálněSTÁT

Rozšíří se objem odškodnění za následky po očkování?

Závažné následky na zdraví kvůli povinnému očkování si odnese méně než jedno promile pacientů. I přes sporadický výskyt obtíží chce ministerstvo zdravotnictví těmto lidem zajistit odškodnění za způsobenou újmu. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním v lednu schválila Poslanecká sněmovna a projednal Senát.

Obavy z nežádoucích účinků patří mezi nejčastější příčiny, proč někteří rodiče nenechávají své děti očkovat. V České republice klesá celková proočkovanost obyvatelstva a tím oslabuje kolektivní imunita populace proti infekčním chorobám. Například co se týče spalniček, Světová zdravotnická organizace loni vyřadila Českou republiku ze seznamu zemí, kde byly vymýceny spalničky, protože u nás skokově přibylo nakažených.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch věří, že zákon o odškodnění újmy po očkování pomůže trend obrátit. Dosud se zákony této problematice nevěnovaly. „Případů újmy způsobené povinným očkováním je sice méně než promile, ale nelze je zcela vyloučit. Považuji za důležité, abychom dotčeným rodinám pomohli. Plníme slib a napravujeme dosavadní právní vakuum. Odškodnění by také mohlo „otupit hrany“ a přinést záruky těm, kteří se obávají očkování, a také přispět k větší míře proočkovanosti, která v tuto chvíli klesá,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odškodné by měl dostat pacient, který má následkem očkování závažné zdravotní následky. Výše odškodnění by měla pokrývat ztížení společenského uplatnění očkovaného a náklady na péči o něj, zdraví nebo domácnost a rovněž zahrnuje duševní útrapy rodičů. Mělo by se začít vyplácet do půl roku od doručení žádosti. Podle odborníků by se odškodnění mělo týkat nanejvýš deseti případů ročně.

Při projednávání návrhu zákona ve Sněmovně poslankyně Věra Adámková prosadila pozměňovací návrh, který stanovení výše odškodného zúžil z původně navrhované majetkové a nemajetkové újmy na zdraví pouze na nemajetkovou újmu. Podle spolku Rosalio, který se problematice očkování dlouhodobě věnuje, tato změna zákona místo posílení prospěchu poškozených pomůže jen šetřit náklady státu.

„Když je pacient poškozen při lékařském zákroku, má podle občanského zákoníku právo také na vyplacení bolestného nebo náhradu ušlého výdělku. To návrh poslankyně Adámkové ze zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vyjmul. Proč by poškozený očkováním měl být odškodňován méně než poškozený jakýmkoliv jiným lékařským úkonem?! Zcela postrádám důvod,“ říká předsedkyně spolku Martina Suchánková.

Zúžení objemu odškodnění?

Adámková kritiku odmítá a svůj pozměňovací návrh za zúžení vyplácených odškodnění nepovažuje. „Zavádíme také účelně vynaložené náklady spojené s péčí domácnosti, která ji poskytuje. Čili není to zúžení, jak to bylo chápáno v tom prvním slova smyslu, ale je tam ještě to, že my naopak dáváme i té domácnosti, která by se o toho postiženého starala,“ řekla Adámková při projednávání ve Sněmovně.

Právník Tomáš Doležal však upozorňuje, že vyměněním spojení „majetková a nemajetková újma“ za „ztížení společenského uplatnění“, jak navrhla Adámková, fakticky dochází v návrhu zákona k zúžení objemu odškodnění.

„Termín majetková a nemajetková újma je výrazně širší. Stačí letmé nahlédnutí do občanského zákoníku pod rubriku Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení a zjistíme, že vše co je v pozměňovacím návrhu zmíněno, tam je, a současně je tam i řada dalších věcí – bolestné a další nemajetkové újmy.  V rovině majetkové újmy opět dochází k zúžení  – nejsou  zmíněny různé peněžité dávky,“ uvedl Doležal.

Na konci ledna pak o konečné podobě zákona rozhodoval Senát. Jeho zdravotnický výbor navrhl okruh vyplácení odškodného opět rozšířit. Znovu by se do něj vrátil nárok na bolestné a  kompenzaci ztráty výdělku. Předseda výboru Lumír Kantor uvedl, že ve své praxi se nesetkal s případem, kdy by zhoršené společenské uplatnění nebylo doprovázeno vyplácením bolestného. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s opětovným rozšířením okruhu pro výplatu odškodnění předběžně souhlasil, nyní změny posoudí Sněmovna.

Autor: Petra Hanzlová, foto: Pixabay.com