MĚSTA

Splněno. Obce a města mají nové vyhlášky o odpadu. Lidé většinou platí za systém

Náročnou práci měli před koncem minulého roku představitelé obcí a měst na Moravě a v Čechách. Tedy alespoň pokud chtěli i letos vybírat od občanů peníze za odpady. Museli k tomu vytvořit a schválit nové vyhlášky podle nového zákona o odpadech. Ten nově vyžaduje nutnost zavést jeden ze dvou poplatků: poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek za odkládání přitom může mít jako směrodatný ukazatel hmotnost odpadu, objem odpadu či kapacitu popelnic. Většina obcí volí jednodušší první možnost.

S předstihem nutnou vyhlášku stihli přijmout třeba v Brně, zastupitelé ji tam schválili už 22. června. Zástupci města ji nepovažují za revoluční změnu. „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je principiálně stejný jako poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,“ konstatoval mluvčí města Filip Poňuchálek.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v moravské metropoli zvolili, protože je principiálně stejný jako poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platil od roku 2002 a osvědčil se. Cena zůstává také stejná, tedy 670 korun za osobu.

Stejný důvod pro výběr poplatku za obecní systém vedl i zastupitele Otrokovic, kteří schvalovali vyhlášku v září. „Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl v Otrokovicích vybírán od roku 2001 do konce roku 2021. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství má méně administrativně náročnou správu,“ uvedla mluvčí Lenka Vaculová.

Až v prosinci přijali novou vyhlášku Boskovičtí.  „Zůstali jsme u poplatku za obecní systém,“ konstatovala vedoucí odboru tvorby a ochrany životního prostředí Leona Fialová. Zůstává i loňská cena 720 korun.

Stejný poplatek, tedy za obecní systém, použili také v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Tam ovšem především kvůli časovému presu. „Nestihli jsme se připravit na variantu poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – kapacita popelnic,“ uvedl starosta Milan Kiebel. Lidé v Čechách podle něj zaplatí letos místo 550 korun 600 korun.

Na pozdní podzim si schválení vyhlášky nechali i v Uherském Hradišti, kde tak učinili před koncem listopadu. I tam zvolili poplatek za obecní systém. „Jednalo se pouze o formální změny vyžadované zákonem. Princip poplatku ani jeho výše se proti předchozím letům nezměnily. S jeho použitím má město dobré zkušenosti. Naopak sledování poplatku dle hmotnosti a podobně by bylo s ohledem na stávající postupy ve svozu i evidenci značně nepraktické a zbytečně složité,“ vysvětlil mluvčí města Jan Pášma. Uherskohradištští platí za popelnice 500 korun za rok.

V Hodoníně, kde zastupitelé novou vyhlášku posvětili v září, též konzervativně zůstávají u poplatků za systém. „Současná situace si žádá ještě mnoho změn, úprav a promyšlených kroků, aby bylo možné zároveň se změnou typu poplatku nastavit vhodně motivační systém. V podmínkách větších měst je velmi složité navrhnout systém spravedlivý pro všechny občany, který by motivoval občany například slevou na poplatku. Tento problém se týká především bytových domů a velkých sídlišť,“ upozornil referent odpadového hospodářství Pavel Foltýn.

V Hodoníně zůstává základní sazba poplatku od roku 2012 600 korun na osobu, neměnila se ani snížená 300 korun pro lidi nad 65 let, děti do deseti let, studenty na kolejích a podobně.

Taktéž v září schválili potřebné v Zábřeze na Šumpersku. Zastupitelstvo přijalo dvě obecně závazné vyhlášky – o stanovení systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za stanovení obecního systému odpadového hospodářství. „Vyhláška o místním poplatku za stanovení obecního systému odpadového hospodářství je téměř totožná, jako předchozí vydání. Liší se v sazbě poplatku,“  uvedla mediální koordinátorka Lucie Mahdalová.

Místo dosavadních pěti set korun ročně budou lidé  platit o stokorunu víc, tedy šest set korun. „K navýšení poplatku dochází po šestnácti letech.  Od té doby se u nás ale služby v této oblasti výrazně rozšířily,“ podotkla Mahdalová.

Poplatek za systém ve městě zvolili kvůli náročnosti jiného řešení. „V našich poměrech je možno zavést poplatek za stanovení systému odpadového hospodářství. Na druhý typ poplatku nejsme technicky vybaveni, jedná se o poplatek za skutečně vyprodukované a odložené množství odpadu,“ podotkla koordinátorka.

V Moravské Třebové v nové vyhlášce z prosince zapracovali jen drobné změny, systém se nemění. Nechali si poplatek za obecní systém, protože s jiným řešením neměli ideální zkušenosti. „Zůstali jsme zatím u prvního poplatku. Měli jsme bodový motivační systém za třídění odpadu, jedním z kritérií byl objem odpadu v nádobách. Lidé začali sice více třídit, ale začal se objevovat i komunální odpad na místech, které k tomu nejsou určené. Zvýšil se také počet přeplněných košů, došlo k navýšení objemu komunálního odpadu v kontejnerech na tříděný odpad a černé skládky. Podle mě to je cesta zpět k něčemu co nefungovalo a stát se to snaží opět zavést,“ upozornil místostarosta Petr Frajvald.

Cena se ve městě po loňském snížení ze 700 na 6680 zvedla na 852 korun. „Promítlo se tam zdražení služeb a upuštění od slev. Jako město přistupujeme zodpovědně a snažíme se veškeré náklady promítnout do poplatku,“ uvedl místostarosta.

Autor: Petr Jeřábek