AktuálněEKONOMIKA

Startují registrace energetických zprostředkovatelů

Se začátkem prázdnin byla zahájena registrace energetických zprostředkovatelů. Jejich podnikání se tak dostává pod dozor Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Změnu přinesla tzv. zprostředkovatelská novela energetického zákona.

Registr zprostředkovatelů v energetice bude jejich první skutečnou evidencí, dosud přesná čísla o jejich počtu chyběla. Doteď totiž zprostředkovatelé podnikali podle živnostenského zákona na základě tzv. volné živnosti. Přesunem pod energetický zákon vzniká nejenom registr, ale především kompetence ERÚ k dozoru nad činností zprostředkovatelů.

Na nepoctivé jednání některých zprostředkovatelů poukazují spotřebitelé měsíčně ve stovkách podáních. I když registrace se zatím týkají spíš samotných zprostředkovatelů, 1. červenec je pro spotřebitele přesto důležitým datem.

„Smlouvy o zprostředkování v energetice, které nebyly uvedeny do souladu se zněním novely, od 1. července pozbývají platnosti. To samozřejmě platí i pro ujednání o sankcích, takže staré smlouvy nabízené energošmejdy už by neměly spotřebitele ohrožovat několikatisícovými pokutami,“ upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Kromě smluv se zneplatnění týká i souvisejících plných mocí. Ty teď mohou trvat maximálně 12 měsíců a poté zmocnění zaniká. V minulosti totiž bývalo běžné, že zprostředkovatelé využívali i několik let staré plné moci k tomu, aby nic netušícímu spotřebiteli vybrali dodavatele, o kterého již nestál.

Energetický regulační úřad připravil nejen registr, který se od 1. července začne plnit veřejně přístupnými údaji, ale chystá se také na kontroly zprostředkovatelů. „Na kontrolní činnost musíme vyčlenit stávající pracovníky. Bohužel jsme se nedočkali slibovaného posílení našich kapacit, takže jsme je museli převést z kontrol elektroenergetiky, kde měli na starosti například prověřování dodavatelů. Přitom máme vyčistit sektor zprostředkovatelů, na který si u nás stěžují tisíce lidí ročně,“ připomíná Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Požadavky, které musejí žadatelé o registraci splňovat, jsou zatím poměrně měkké. Požadována je kvalifikace na úrovni alespoň středního vzdělání a minimální praxe 5 let v oboru, bezúhonnost nebo spolehlivost. Právě svou spolehlivost může zprostředkovatel narušit tím, že se dopustí závažného přestupku proti energetickému zákonu nebo zákonu o ochraně spotřebitele.

„V případě, že se takové pochybení prokáže, bude zprostředkovatel z registru vyškrtnut. Teď však zprostředkování v energetice jako nový specifický obor teprve vzniká. Negativní záznamy, pro které by ERÚ mohl žadatele o registraci odmítnout, musíme teprve odhalit a prokázat,“ vysvětluje Ladislav Havel.

Registrace zprostředkovatelů začíná 1. července. Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě živnostenského zákona mohou tuto činnost vykonávat i nadále, ale nejdéle do 31. prosince 2023 a za podmínky, že o registraci ERÚ požádají do 30. září 2022.

Podrobnosti týkající se registrace zprostředkovatelů najdou uchazeči na webových stránkách ERÚ.

(red)