Aktuálně

Studenti navrhnou revitalizaci parku obce Hrušky poničené tornádem

Studenti Zahradnické fakulty v Lednici navrhnou revitalizaci centrálního parku v obci Hrušky na Břeclavsku, kterou zasáhlo ničivé tornádo. Jejich práce bude unikátní v zadání, se kterým se zatím v Česku krajinářští architekti běžně nesetkávají. Studenti se budou muset vyrovnat nejenom s důsledky poškození území tornádem, ale také s nejnovějšími požadavky, které souvisí s klimatickou změnou a obecně extrémními výkyvy počasí.

Zadání je v mnoha směrech atypické. Celé území parku Na zahajce bylo tornádem extrémně poničeno a skoro na něm neexistují původní stromy. Území se ujme pět studentských týmů.

„Obecně platí, že preferujeme, aby se studenti vyšších ročníků zapojili do praktické výuky. V daném případě tedy nejen do projektování na papíře, ale aby se museli zároveň vyrovnat i s náročnou prací v terénu, což toto zadání beze zbytku splňuje,“ uvedl Přemysl Krejčiřík ze Zahradnické fakulty MENDELU.

Výsledky budou v únoru, kdy studenti odevzdají už hotovou práci, kterou posoudí komise složená ze zástupců Nadace partnerství, pedagogů MENDELU a obce Hrušky. Studentské návrhy projekčně doplní specialisté na inženýrské sítě. Sázet nové stromy je v plánu už na jaře příštího roku po získání povolení dotčených orgánů.

Podle Krejčiříka je projekt ojedinělý. „Pro studenty jde o naprosto unikátní situaci, kdy je vlastně trénujeme na věci spojené s klimatickou změnou, což jsou v podstatě nové výzvy krajinářské architektury založené na posledních poznatcích práce s takzvanou modrozelenou infrastrukturou jako je zasakování vody, udržení vody na stanovišti nebo práce s případnými přebytky vody, co spadnou v jednom okamžiku,“ dodal Krejčiřík.

Studentský projekt pro Hrušky je jedním ze série studentských projektů a studií, kterými se Zahradnická fakulta MENDELU zavázala pomoci obcím postiženým tornádem při obnově zeleně v sídle i krajině.

(red)