AKCEAktuálně

Tématem akce Ekologie a její budoucnost byly odpady. Na programu byla legislativa, dotace a především unikátní projekty

Odpadové hospodářství a hlavně předcházení vzniku odpadu, a také nová legislativa a její dopady v praxi. To byla některá z hlavních témat setkání Ekologie a její budoucnost, na kterém diskutovali zástupci měst a obcí s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a dalšími odborníky. Akci v brněnském hotelu Avanti pořádala společnost Magnus Regio pod záštitami Ing. Mariana Jurečky, místopředsedy vlády, ministra MPSV pověřeného řídit Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna a Lukáše Dubce, náměstka hejtmana JMK.

Mgr. Jaroslav Suchý, náměstek primátorky Brna
Magda Slaninová, ředitelka pořádající společnosti Magnus Regio

Po úvodní zdravici náměstka primátorky statutárního města Brna Mgr. Jaroslava Suchého vystoupil Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.. Ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí ČR účastníky seznámil s aktuálními informacemi z oblasti odpadové legislativy v tuzemsku, s výhledem stran legislativy pro rok 2023 a zmínil také aktualizaci plánu odpadového hospodářství ČR. „Čerstvou novinkou pak je, že zákon nově ukládá výrobcům tabákových výrobků, vlhčených ubrousků a balonků přispívat obcím na úklid. Samotné příspěvky se budou nejspíše řešit formou nových kolektivních systémů,“ uved Jan Maršák.

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí ČR

Na programu byla dále finanční podpora přechodu k oběhovému hospodářství. S prezentací vystoupil Ing. Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství ze SFŽP ČR. Hlavními cílovými skupinami jsou právě obce jako původci komunálního odpadu a subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady či s potravinami.

O dotacích hovořil Ing. Tomáš Prokop ze SFŽP

Projekty, které fungují

Převážná část programu byla následně věnována inovativním projektům z oblasti odpadového hospodářství. Přítomní účastníci z řad starostů měst a obcí se tak mohli seznámit s ukázkami „dobré praxe“. Jeden z takových příkladů byl příspěvek Mgr. Lenky Špaisové z Odboru odpadového hospodářství České Třebové. Lenka Špaisová představila změny, které v produkci odpadů nastaly po zavedení systému door-to-door . „Systém funguje jako adresný svoz odpadu dům od domu – celkem jsme do dnešního dne mezi občany rozdělili 4232 nádob na plasty, papír a bioodpad, pořízených z dotace SFŽP. Nejvýraznějším dopadem je snížení produkce směsného komunálního odpadu na polovinu původních hodnot,“ uvedla Špaisová.

Mgr. Lenka Špaisová

Využití gastroodpadů ve městě Nový Jičín představil místostarosta města Mgr. Ondřej Syrovátka. „Z rozboru odpadů z kontejnerů jsme zjistili, že bioodpad tvoří 32,8 procenta a z toho gastroodpad 17,8 procenta. Od března 2022 tak mohou naši obyvatelé třídit gastroodpad. Dohodli jsme se s bioplynovou stanicí Rapotín, kde se dále zpracovává na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Hlavním cílem je menší produkce směsného komunálního odpadu, zájem ze strany občanů je velký, po městě je zatím rozmístěno 40 nádob ke sběru gastrodpadu. Prozatím náklady sice převyšují úspory, do budoucna se však při zvyšování skládkovacího poplatku bude rozdíl snižovat,“ dodal Ondřej Syrovátka.

Mgr. Ondřej Syrovátka

Dalším představovaným projektem byla první automatická linka na třídění odpadu v Česku. Linka na dotřiďování papíru a plastu firmy SAKO Brno je jedna z nejmodernějších v České republice. „Roční kapacita linky je 7 – 20 tis.t/rok dle počtu směn, převyšuje tak kapacitně potřeby Brna. Volné kapacity proto nabízíme dalším městům a obcím,“ uvedla Iveta Jurenová z firmy SAKO Brno. „Existence automatizovaných procesů zajišťuje vyšší stupeň vytřídění i jejich čistotu, což dále souvisí s nižšími výdaji na likvidaci výmětu a vyššími příjmy z prodeje vytříděných komodit,“ dodala Jurenová.

Iveta Jurenová představila první automatickou linku na třídění odpadu v Česku

Energetické projekty v odpadovém hospodářství představila také firma Recovera Využití zdrojů. Jedním z nich bylo unikátní zařízení pro energetické využití odpadu v Přerově, které nyní funguje ve zkušebním provozu. Od března pak přejde do provozu plného.

Mgr. Petr Špičák, Recovera Využití zdrojů
Ing. Martin Vaněček

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí, prezentoval, jak nakládají s odpadem v Brně. Součástí jeho prezentace bylo představení projektu ReUse, který úspěšně funguje již od roku 2016. Lidé mají možnost darovat nepotřebné předměty (drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky, sportovní vybavení atp.). Předměty jsou uskladněny a nabízeny dál za symbolickou cenu k opětovnému použití. Výtěžek jde do veřejné sbírky organizované
Veřejnou zelení města Brna „KVĚTINY V BRNĚ.

Projektům jako takovým musí předcházet důkladná příprava. Její součástí je také digitalizace polohové situace a technických sítí. Co mohou přinést digitální technické mapy obcím a co očekávat druhého kola dotačních výzev? S problematikou seznámila účastníky firma TopGis, hlavní partner setkání.

Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka TopGis

Dalšími partnery byly firmy Recovera Využití zdrojů, Sako Brno, AVE CZ odpadové hospodářství a statutární město Brno.

(fuk)