EKONOMIKA

Těžbu surovin komplikují vydatné deště a tropické teploty

Těžbu strategických surovin letos kromě dopadů pandemie ovlivňovalo také dramatické střídání počasí, kdy přívalové deště střídaly vlny vedra. Oba tyto jevy jsou pro práci v těžebním průmyslu značnou komplikací. Firmy sdružené v Těžební unii se však s vysokými teplotami i s množstvím vody vyrovnaly ve svých provozech a lomech bez větších problémů.

První polovinu léta ohrožovaly provoz především přívalové deště. Nejvíce postiženým regionem byl Moravskoslezský kraj, kde si museli s velkou vodou poradit hned několikrát. V srpnu se přívalové srážky rozšířily po celých Čechách. Komplikaci znamenaly především pro provozy, kde je nutné zajišťovat trvalé odvodnění, což je především případ uhelných lomů. V lomech těžebních společností skupiny Sev.en Energy na Mostecku se během jediného přívalového deště zvýšila hladina v hlavní čerpací stanici, kam je sváděna veškerá důlní voda z lomu, o čtyři metry. „S naší technologií jsme i takové přívalové srážky schopni zvládnout, “ uvedl Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění Severní energetické, který zajišťuje tyto činnosti v obou těžebních lokalitách skupiny.

V suchých horkých dnech pak těžební společnosti naopak zkrápěly některé části svých lokalit, aby tím zmírnily prašnost. Komplikací jsou tropické teploty také pro zaměstnance v horkých provozech. Lidé se ve vedrech rychleji unaví, jsou podrážděnější a náchylnější k chybám, hrozit jim může i nevolnost.

„Většina našich členských firem má zavedena pro takové situace speciální opatření. Poskytují zaměstnancům např. intenzivní pitný režim či iontové nápoje. Někteří upravují přestávky,“ říká Pavel Fiala, předseda Těžební unie.

Dodává, že těžební stroje jsou ve většině případů klimatizovány, takže pro obsluhu zavřenou v kabině nejsou velká vedra zásadní komplikací. Problém však můžou mít stroje samotné.

 „Hrozí přehřívání motorů, množí se poruchy a nutné odstávky. Pokud jde o zařízení v neklimatizovaných výrobních halách i zde se stroje se více a rychleji přehřívají a množí se výpadky ve výrobě,“ vysvětluje Ivo Lukeš ze společnosti Sedlecký kaolín.

Těžaři aktuálně čelí až 30% propadu poptávky např. po těžených stavebních materiálech v důsledku pandemie koronaviru. Nezvládnutá nepřízeň počasí by tento trend mohla ještě prohloubit. To se však podle Těžební unie také díky všem opatřením nakonec nepotvrdilo.

(red)