AktuálněKULTURA

Tip: Kniha Kouzlo komunikace

Osmá kniha brněnského publicisty a spisovatele Kristiána Chalupy s názvem Kouzlo komunikace (Sursum, 2021) dává na 160 stranách nahlédnout do problematiky, které autor jako vystudovaný psycholog rozumí – problematiky komunikace mezi lidmi. Vzhledem k tomu, že se zpočátku Chalupovi nedařilo najít si zaměstnání v oboru, kde se členství v KSČ nebo alespoň jistá míra loajálnosti jevily jako nezbytná podmínka, byla jeho kariéra v době normalizace pestrá.

Působil jako stavební dělník, kulisák, příležitostný asistent režie a statista. Od roku 1969 byl ve spojení s německými přáteli v Mnichově, kteří navazovali kontakty s nezávisle smýšlejícími lidmi za železnou oponou. Asi by to špatně dopadlo, kdyby se tehdejší StB dozvěděla o jeho setkání s kamarády ze Západního Německa například právě v době, kdy v Kolíně sloužil vlasti v uniformě Čs. lidové armády.

V době sametové revoluce byl Kristián Chalupa již zaměstnán jako novinář v deníku Lidová demokracie a když vypukl počátkem 90. let první krvavý konflikt na evropském kontinentu od 2. světové války, vyrazil s kolegy v roli válečného korespondenta do Jugoslávie. Povolání žurnalisty, v němž měl možnost se setkávat s lidmi z nejrůznějších profesí a sfér společnosti později vyměnil za práci podobného charakteru, která rovněž spočívá v komunikaci s veřejností. Čtrnáct let strávil jako tiskový mluvčí a ředitel odboru vnějších vztahů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jeho nová kniha rozhodně nenáleží do kategorie odborná literatura. Po částečně teoretickém úvodu se zabývá úspěšnou i méně úspěšnou komunikací příslušníků různých profesí, uvádí konkrétní příklady zvláštního slovníku nacistů, komunistů a agentů StB, zamýšlí se nad kontroverzní rolí internetu a sociálních sítí.  Vedle toho také pojednává o tom, jak náročná je práce lékařů a duchovních, když komunikují s těžce nemocnými a umírajícími. Kristián Chalupa s chutí komunikuje, jak sám říká, s každým, ať jsou to umělci, sportovci anebo dělníci ve výkopu. Sbírá vše od humorného po absurdní, anekdoty či esemesky a e-maily od kamarádů, specifickou konverzaci puberťaček ve vlaku – a v knize se o tyto svérázné projevy komunikace se čtenářem podělí.

Knihu lze objednat přímo v nakladatelství SURSUM.