Aktuálně

ÚOHS udělil mimořádně vysokou pokutu společnosti GARLAND

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v těchto dnech svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti GARLAND pokutu ve výši 96 751 000 korun za vertikální dohody o určování cen pro další prodej. Jedná se o historicky nejvyšší pokutu uloženou za tento typ protisoutěžního jednání. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.    

 Jak dále uvedl tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda, jmenovaná společnost se dopustila přestupku tím, že v období nejméně od 18. června 2013 do 6. června 2019, tedy téměř šest let uzavírala a plnila se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej. „Cílem těchto dohod bylo vyloučení hospodářské soutěže mezi distributory společnosti GARLAND na trzích zahradní techniky, zahradního vybavení a nářadí pro domácí (hobby) použití na území České republiky,“ upřesnil Švanda. Dodal, že antimonopolní úřad plnění uvedených dohod zakázal a uložil společnosti GARLAND pokutu v uvedené výši, tedy téměř 97 milionů korun. Současně jí bylo uloženo, aby všechny své odběratele informovala o zákazu a neplatnosti těchto dohod.

Jmenovaná společnost tímto protiprávním jednáním vědomě potlačovala konkurenci na horizontální úrovni mezi maloobchodními prodejci jí dodávaného zboží. Z tohoto důvodu pak nemohli nabízet uvedené zboží koncovým spotřebitelům za ceny nižší, než které společnost GARLAND stanovila. Švanda zároveň zdůraznil, že společnost uzavírání cenových dohod sama iniciovala, trvala na jejich dodržování, které vymáhala pod hrozbou sankce. Ta spočívala například v blokaci účtu odběratele v objednávkovém systému. Vynucovaní cenových dohod zmíněným soutěžitelem vedlo i k tomu, že odběratelé sami kontrolovali nedodržování stanovených maloobchodních cen jinými odběrateli, tedy jejich konkurenty a žádali společnost GARLAND o nápravu, to je zajištění jednotných (vyšších) maloobchodních cen. V důsledku tohoto jednání pokutované společnosti došlo k narušení hospodářské soutěže spočívající ve vyloučení cenové soutěže mezi prodejci, udržování vyšší cenové hladiny jí distribuovaného zboží, a to jednoznačně v neprospěch koncových spotřebitelů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zmíněné jednání patří k velmi závažným porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Autor: Kristián Chalupa