MĚSTA

V Hradci přibývá černých skládek, město na jejich likvidaci navyšuje finance

V Hradci Králové přibývá černých skládek, jejichž likvidaci musí město řešit. Nejčastěji se jedná o případy, kdy lidé odpady patřící do sběrného dvora umísťují v blízkosti popelnicových a kontejnerových stání. Náklady na zajištění likvidace těchto nadbytečných odpadů rostou. Rada města proto schválila navýšení financí ve výši 700 tisíc korun pro Hradecké služby, které právě úklid, sběr, přepravu a odstranění odpadů z černých skládek zajišťují. Definitivní schválení financí bude ještě začátkem října projednávat zastupitelstvo.

„Bohužel se nám tu skutečně rozmáhá nešvar v podobě čím dál častějšího zakládání černých skládek u popelnicových stání. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl svědkem toho, kdy vedle popelnic byly odloženy velké domácí spotřebiče, ale také třeba nábytek. Pro takové typy odpadů slouží sběrné dvory. Ve městě jsou hned čtyři a jejich provoz je nastaven tak, aby vždy každý den byl otevřen alespoň jeden,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek. Úklid, sběr, přepravu a odstranění odpadů zajišťují ve městě Hradecké služby. Vzhledem k přibývání černých skládek a jejich nutné likvidaci schválili radní navýšení prostředků na tyto služby o 700 tisíc korun. „Za první půlrok v tomto roce jsme se již dostali na více než 756 tisíc korun. Tento extrémní nárůst v letošním roce se dá částečně vysvětlit také tím, že v době nouzového stavu musely být sběrné dvory uzavřené. Výdaje na likvidaci černých skládek v Hradci Králové ale stoupají již několik let. Jen pro srovnání, v roce 2016 likvidace tohoto druhu odpadu vyšla na necelých 279 tisíc korun, v roce 2019 už to bylo více než milion korun,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha.

Občané mohou pro likvidaci takového odpadu využít sběrné dvory, jejich umístění a otevírací dobu je možné nalézt zde. Tím, že dochází k odkládání nepotřebných věcí na veřejném prostranství, a to i v místě kontejnerového stání jinam, než do přistavených nádob, se jedná o zakládání černé skládky. Pokuta za takové jednání může dosáhnout až výše 50 tisíc korun.

Další možností, jak efektivně nakládat s již nevyužitými předměty, je využít služby re-use, která od července funguje ve sběrném dvoře v ulici Bratří Štefanů. Byl zde zřízen tzv. RE-USE point, kam mohou lidé darovat věci za účelem opětovného využití.

(red)