AktuálněMĚSTA

V prevenci proti koronaviru radnici pomáhá termokamera

Pardubická radnice z preventivních důvodů od dnešního dne kontroluje teplotu klientů živnostenského úřadu. Prostřednictvím termokamery, která je umístěna nad hlavním vchodem do budovy, se tak magistrát snaží dalším způsobem zabránit případnému šíření nového koronaviru.

„Využití této technologie považujeme za jednu z dalších možností, jak přenosu této nemoci předejít. Termokamera je schopna změřit teplotu na vzdálenost zhruba pěti metrů a funguje na principu infračervené detekční pistole snímající tři hlavní body – čelo, uši a krk, tedy místa, na kterých dochází k intenzivnímu měření tělesné teploty jednotlivých osob,“ popisuje fungování termokamery náměstek primátora Petr Kvaš. Systém je přitom napojen na operační středisko Městské policie Pardubice. „Kamera je propojena s displejem, na kterém strážníci okamžitě zjistí teplotu každého, kdo projde vchodem do budovy. Jakmile je u klienta naměřena zvýšená teplota, strážníci informují zaměstnance živnostenského úřadu a klientovi bude vstup do budovy zamezen s prosbou, aby přišel své záležitosti vyřídit později či, pokud to bude možné, se s úředníky spojil telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu,“ doplňuje náměstek Kvaš.

Zdarma zapůjčenou termokameru má radnice k dispozici na dobu časově neomezenou, první fáze testovacího provozu přitom probíhá tento týden. Během dnešního dne, kdy živnostenský úřad v ulici Gorkého v rámci zkrácených úředních hodin navštívilo celkem 41 klientů, radnice nezaznamenala jediný případ zvýšené tělesné teploty. Mezi nejčastější záležitosti, které zaměstnanci živnostenského úřadu v posledních dnech řeší, patří zejména ohlašování nové živnosti nebo její obnova.

Pardubičtí obyvatelé mohou své záležitosti na jednotlivých agendách magistrátu vyřizovat v rámci upravených úředních hodin v pondělí a ve středu, vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Radnice přesto apeluje na občany, aby osobní kontakt omezili na minimum a navštěvovali úřad opravdu jen v neodkladných případech.

(red)