EKONOMIKA

V rámci procesu narovnání byla pokuta antimonopolním úřadem snížena

 Sankci v konečné výši 4 487 000 korun za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením  uložil v uplynulých dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěž společnosti Skyport (dříve CSG). Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda potvrdil, že v tomto případě požádal účastník řízení o tzv. narovnání. V jeho rámci mu pak pokuta byla snížena o 20 procent na již zmíněnou částku.

Švanda zároveň připomněl, že za spáchání tohoto druhu přestupku může  ÚOHS uložit pokutu do výše 10 milionů korun nebo do 10 procent z obratu. Soutěžní úřad povolil 13. března 2020 ve zjednodušeném řízení akciové společnosti CSG převzít výlučnou kontrolu nad společností Skyport. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech poskytování ground-handlingových služeb, poskytování kompletního servisu leteckého cateringu a výroby hotových jídel na Letišti Václava Havla v Praze.Při posuzování uvedeného spojení získal úřad pochybnosti o tom, zda nebylo spojení uskutečňováno již v době před notifikací fúze k úřadu a před vydáním povolujícího rozhodnutí, a proto zahájil správní řízení o možném porušení § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže,“ řekl mluvčí úřadu Švanda.   Úřad podle jeho slov v rámci správního řízení zjistil, že společnost CSG vykonávala kontrolu nad společností Skyport nejméně od 19. září 2019, když například obměnila členy představenstva a dozorčí rady nabývané společnosti. V protiprávním jednání pokračoval nabyvatel až do vydání rozhodnutí o povolení spojení, tedy do 12. března 2020.  

Oznámení o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení s využitím institutu žádosti o snížení pokuty vydal ÚOHS počátkem listopadu 2013. Narovnání neboli settlement spočívá v tom, že účastník správního řízení přistoupí na skutkový popis a právní kvalifikaci deliktu, jak byla soutěžním úřadem formulována ve sdělení výhrad. Za to je pak účastníkovi řízení uložená sankce snížena o 20 procent. Správní řízení je tak možno velice rychle uzavřít a tím je dosaženo rovněž brzké nápravy závadného stavu na trhu. Rozhodnutí ve věci realizace nepovolené fúze již nabylo právní moci.

Autor: Kristián Chalupa