MĚSTA

Ve Zlíně vznikne nová městská čtvrť, která nabídne hlavně možnosti bydlení

Třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců Statutárního města Zlína, Zlínského kraje, státu, ale i nezávislých odborníků posuzovala návrhy čtyř architektonických kanceláří na budoucí využití areálu KNTB, poté, co se provoz staré nemocnice přestěhuje do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Odborná porota doporučila ke schválení Radě Zlínského kraje projekt brněnské kanceláře P.P. Architects.

V podmínkách zadání bylo, že v rámci dalšího využití areálu, kde do budoucna vznikne nová městská čtvrť, musí být zachován Gahurův prospekt, budova Krajské hygienické stanice a Záchranná zdravotnická služba. „Cílem je, aby po vyklizení posledního objektu staré nemocnice mohla neprodleně začít přestavba starého areálu na novou městskou čtvrť,“ připomněl hejtman Jiří Čunek s tím, že Zlínský kraj si v této lokalitě ponechá pouze budovy LDN a porodnice, které bude chtít využít pro své sociální služby, o budovu kde sídlí ředitelství nemocnice a současně krajská hygiena má zájem stát, s tím, že krajská záchranka zůstane na svém místě. „Zbývající část areálu prodáme městu Zlín, protože zde vznikne pro jeho občany nová městská čtvrť. Věřím, že o jeho využití do budoucna rozhodne tak, aby toto území bylo nadějí na bydlení pro mladé lidi, doplněné tolik potřebnou občanskou vybaveností,“ sdělil hejtman Čunek.

Návrh schválený Radou Zlínského kraje a také Radou města Zlín bude obsahovat závěry doporučené odbornou komisí a vybranou firmou bude zpracován do podoby územní studie, která se stane podkladem pro následnou změnu územního plánu.

(red)