KRAJE

Venkov jako rovnoprávný partner měst

Venkov už dávno není přehlíženou Popelkou. Se stále rostoucím zájmem společnosti o zdravý životní styl a ekologii se mění i pohled na něj. Lidé chtějí žít v čistém prostředí a být blíž přírodě, jen by přitom uvítali stejný komfort, jako nabízejí města. Moderní technologie a vyspělá společnost jsou dobrým základem pro splnění tohoto přání, stačí změny uvést do života. V mnoha obcích už se tak děje a cíl všech těchto aktivit se označuje souhrnným názvem „chytrý venkov“.

Venkov je široký pojem, který zahrnuje veškerý prostor mimo městské osídlení – od zázemí průmyslových aglomerací, přes dostupný venkov nebo naopak oblasti periferní, až po tradiční venkov zemědělský i moderní venkov rekreační. Stejně různorodá je i škála potřeb jednotlivých obcí.

Pojí je ale společné základní požadavky na podporu podnikání a rozšíření digitalizace, dohromady neodmyslitelně spjaté s posilováním sociální oblasti. Chytrý venkov totiž představuje změny na ose zezdola nahoru, vycházející z místních potřeb a definované samotnými obyvateli, kteří se také sami společnými silami zasazují o jejich realizaci. Chytrý venkov je aktivita naplno využívající lidský potenciál. Aktivní, soudržná a prosperující komunita venkovských obyvatel dobře zná své silné i slabé stránky, přičemž pro ty slabé hledá řešení v kontextu 21. století. Za hlavní pilíře chytrého venkova se tak dají označit komunita a technologie.

V jednotě je síla

Rozvoj venkova je nezbytný k růstu celé společnosti. Aby se tak stalo, je potřeba venkovu zajistit především dobrou dostupnost, odpovídající infrastrukturu a dosažitelnost vysokorychlostního internetu, občanskou vybavenost, dostatek pracovních příležitostí a jednodušší agendu. To platí v obecné rovině, v konkrétních případech má podle místních podmínek každý požadavek jinou prioritu. V tom spočívá přínos chytrého venkova, který k realizaci požadavků přistupuje s dokonalou znalostí daného prostředí a všech souvisejících okolností.

Individuální cestu každého regionu ale usnadňuje nepolitická platforma Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s., která je pomocníkem všech lokálních aktivistů. Propojuje jednotlivé skupiny tak, aby dělaly věci společně a zároveň jinak. Je nápomocná jak při identifikaci problémů, tak při zprostředkování takových řešení, která nabídnou postup v souladu s technologickým pokrokem a stavem poznání, současně udržitelné a s respektem k danému území. Díky tomu mohu zavádět inovace směrem k chytrému venkovu i malé obce, kterým Národní síť Místních akčních skupin zajistí napojení na další obce, výměnu příkladů dobré praxe, vzájemnou inspiraci i sdružování lidského potenciálu a financí.

V širších souvislostech se Národní síť Místních akčních skupin ztotožňuje s politikou Evropské komise, aby Evropa byla zelenější, inovativnější, propojenější, sociálnější a komunitnější. O takový český venkov usiluje všemi dostupnými prostředky.

Chytrý venkov v evropském kontextu

Téma chytrého venkova přesahuje hranice České republiky a osciluje celou Evropou. Už v dubnu 2017 zahájila Evropská komise „Akci EU pro chytrý venkov“, se kterou souvisí letošní projekt Smart Rural Areas, financovaný z prostředků EU. Je zaměřený na zavádění chytrých řešení na venkově a celkem se jej zúčastní 17 obcí z celé Evropy. Všichni účastníci ještě známi nejsou, českého zástupce už ale mezi přihlášenými máme. Je jím jihočeská obec Mukařov.

Cílem projektu Smart Rural Areas je propagovat a inspirovat vesnice k vývoji a implementaci přístupů a strategií chytrých vesnic. Získané závěry by po skončení projektu v roce 2022 měly posloužit k podpoře politických zásahů do inteligentních vesnic.

Sjednocení na všech úrovních

Technologie, ani ty chytré, nejsou všespásné. Bez komunitního a chytrého přístupu lidí, kteří na venkově žijí, se chytrý venkov prostě neobejde. Jen aktivní a vzdělaní lidé umějí ve své lokalitě řešit problémy a hledat nové možnosti. Chytří lidé také zvládnou propojovat dílčí věci do větších celků, s větší nadějí na úspěch.

Je třeba připomenout, že chytrý přístup by měl platit také, pokud jde o vztah k městu. Od něj by se venkov neměl separovat. Oba celky by měly být rovnoprávnými partnery a navzájem sdílet to, v čem je kdo silný. Spolupráce jako základní princip chytrého venkova by zkrátka měla zahrnovat vše, co může venkovu prospět.

Koncept chytrého venkova má za sebou zhruba čtyři roky fungování a nečekanou prověrkou jeho stability se stala právě proběhlá pandemie coronaviru. Potvrdila správnost nastoupené cesty s budováním aktivních regionálních skupin, které se spoléhají samy na sebe a mobilizují se v případě potřeby. Mnohé už dnes například podporují restart místních ekonomik svými výzvami k obyvatelům, aby preferovali tamní firmy a živnostníky, propagovali region nebo třeba dělali osvětu památkám ve svém okolí, klidně i mezi přáteli. Chytrý venkov tak prokázal své kvality, semknul se, aby vyřešil svůj problém…

Autor: Alena Georgiadisová