AKCE

Vyšlo 2. vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 25. dubna 2022 proběhl v nových prostorách advokátní kanceláře MT Legal v Brně slavnostní křest druhého vydání Velkého komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, které vydalo nakladatelství C. H. Beck.

Křest proběhl za přímé účasti partnerů advokátní kanceláře a dalších pozvaných hostů, mezi nimiž byla rovněž primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Druhé vydání komentáře k zákonu o veřejných zakázkách zohledňuje zkušenosti získané členy autorského kolektivu při aplikaci zákona, jakož i novou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikaturu soudů, která zákonnou úpravu kontinuálně dotváří a představuje podstatnou praktickou osu výkladu jednotlivých zákonných ustanovení. Dílo reflektuje dále současné výklady zákona a zohledňuje všechny dosavadní novely schválené do konce roku 2021.

Zkušený autorský kolektiv tvoří partneři a další právníci advokátní kanceláře MT Legal poskytující právní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek jak zadavatelům, tak i dodavatelům. V rámci své přednáškové činnosti a účasti v řadě odborných a profesních uskupení se do jisté míry podílejí i na tvorbě či výkladu právní úpravy v oblasti veřejného zadávání.

(red)