Aktuálně

Výzkum: Udržitelnost se stává konkurenční výhodou

Firmy zavádějí principy udržitelnosti kvůli zvýšení efektivity a snížení nákladů (42 % respondentů), jako způsob zotavení se z pandemie (41 %), ale i pro jednodušší přístup ke kapitálu (37 %). Banky a investoři se totiž při rozhodování o poskytnutí úvěru nebo investici stále častěji zabývají i tím, jak podnik řeší otázky životního prostředí.

Tlak na udržitelnost ale vychází i ze strany zaměstnanců a zákazníků. Vyplývá to z výzkumu International Business Report poradenské skupiny Grant Thornton. Ten se detailně zabýval pohledem firem na problematiku ESG (Environmental, Social, Governance) – tedy na to, jak firmy přistupují ke svému vlivu na životní prostředí, ke své společenské odpovědnosti i řídicí praxi.

„ESG principy již nejsou jen něco, co by bylo hezké mít, pro velkou část firem jsou již naprostou nutností. Pochopení toho, jak začlenit udržitelnost do strategie a modelu fungování podniku, vytvoří firmě v následujících letech konkurenční výhodu,“ říká Pavel Prokop, Senior Manager poradenské skupiny Grant Thornton.

„Pokroku v této oblasti brání řada překážek, od finančních a provozních dopadů pandemie až po nejasnosti ohledně vývoje předpisů a výkaznictví. Zejména středně velké firmy ale mohou často využít své agility, méně složitých struktur a podnikatelského ducha, aby se v této agendě dostaly dopředu a tím si vytvořily konkurenční výhodu. Získání náskoku v oblasti udržitelnosti je způsob, jak signalizovat sílu firmy a jak si vybudovat vedoucí postavení na trhu. Udržitelnost ale může být motorem budoucího růstu pouze jako součást dlouhodobé vize a strategie podniku.“

Mezi firmami, které kladou větší důraz na udržitelnost, je nejčastějším důvodem zvýšení efektivity a snížení nákladů – v průzkumu Grant Thornton to uvedlo 42 % z nich. „Názor, že udržitelnost pomáhá zvýšit efektivitu podniků, souvisí s trendem cirkulární ekonomiky. Na základní úrovni to znamená snížit množství vytěžených a použitých materiálů a na druhé straně omezit množství, které končí na skládkách,“ doplňuje Pavel Prokop.

Vedle provozní efektivity je dalším klíčovým důvodem, proč podniky kladou důraz na udržitelnost, zlepšení přístupu ke kapitálu. Důležitost tohoto faktoru se v průběhu loňského roku dramaticky zvýšila a nyní jej uvádí 37 % respondentů výzkumu – je to tedy třetí nejdůležitější faktor.

Udržitelnost se také stává významným faktorem, který rozhoduje o výběru zaměstnanců a zákazníků. S rostoucím povědomím veřejnosti o důležitosti opatření v oblasti změny klimatu lidé stále více očekávají, že se jejich zaměstnavatelé budou chovat odpovědně. Třetina respondentů, kteří se stále více zaměřují na udržitelnost, uvedla, že je to reakce na obavy o přilákání, motivaci a udržení zaměstnanců. „Vzhledem k tomu, že mnoho podniků se nyní nachází ve válce o talenty – téměř 60 % firem zdůraznilo obavy o dostupnost dovedností jako překážku růstu – může dobrá strategie udržitelnosti poskytnout firmě skutečnou výhodu na bitevním poli,“ doplňuje Prokop.

Stejné tlaky existují i v dodavatelském řetězci. Ukazuje se, že 31 % podniků, které dávají větší prioritu udržitelnosti, je motivováno tlakem zákazníků, který se bude časem jen zvyšovat. Pokud tedy například velká společnost potřebuje vykazovat například určitý objem produkovaných emisí při svém fungování, její dodavatelé na to musí logicky reagovat.

(fuk)