Nezařazené

Zaměstnanci a OSVČ si připlatí na pojistném už v platbě za leden

Výrazně vyšší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění budou hradit živnostníci a podnikatelé (OSVČ) počínaje platbou za leden. Změny se dočkají také zaměstnanci, i jim se čistý příjem sníží, jelikož budou muset odvádět znovu zavedené nemocenské pojištění. Přehled změn vycházejících z vládního konsolidačního balíčku přináší níže daňová poradkyně Monika Lodrová z poradenské společnosti BDO.

Zaměstnanci budou opět povinně odvádět nemocenské pojištění, které pro ně bude představovat 0,6 % jejich vyměřovacího základu (ve většině případů hrubá mzda). O tuto částku si každoměsíčně pohorší v čisté mzdě. Zaměstnavatelé budou nadále odvádět nemocenské pojištění za zaměstnance ve výši 2,1 %, pro ně se tedy podmínky v tomto ohledu nemění. Přestože zaměstnavatelé se nebudou přímo potýkat s vyššími náklady, mohou se setkat s požadavky zaměstnanců jejich nižší čistý příjem „dorovnat“.

Konkrétně zaměstnanec s průměrnou mzdou (v roce 2024 jde o částku 43 967 Kč) si ve své čisté mzdě pohorší každý měsíc o přibližně 264 Kč. Částku ve výši přibližně 113 Kč budou platit zaměstnanci s minimální mzdou (v roce 2024 činí 18 900 Kč). Dále například pro zaměstnance s nadprůměrnou hrubou mzdou 70 000 Kč půjde o nemocenské ve výši 420 Kč.

OSVČ si skokově pohorší kvůli sociálnímu pojištění

Živnostníci a další podnikatelé si připlatí na sociálním pojištění. Nově mají v případě hlavní činnosti hradit minimální měsíční zálohu 3 852 korun, o 908 Kč měsíčně více v porovnání s rokem 2023. Zatímco ještě v roce 2023 se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala ze čtvrtiny průměrné mzdy, v roce 2024 se minimální záloha počítá z 30 procent průměrné mzdy, kvůli čemuž došlo ke skokovému navýšení.

OSVČ vykonávající samostatnou činnost jako vedlejší budou v roce 2024 platit minimální zálohu na sociální pojištění 1 413 Kč měsíčně (pokud jsou povinni zálohy platit).

Navýšení minimálních záloh musí OSVČ zohlednit již v záloze za leden 2024, tzn. splatné do konce ledna.

OSVČ, kteří hradí pojistné odvody na sociálním zabezpečení vyšší než minimální, budou od roku 2024 počítat pojistné z vyměřovacího základu ve výši 55 % dílčího základu ze samostatné činnosti (příjmy mínus výdaje). Doposud byl vyměřovací základ počítán použitím 50 %. OSVČ s příjmem 1 200 000 Kč ročně a výdajovým paušálem 60 % si na celkovém ročním sociálním pojistném připlatí přibližně  583 Kč měsíčně (7 000 Kč ročně).


Drobného navýšení se dočkalo i zdravotní pojištění OSVČ

Pro minimální zálohy na zdravotní pojištění sice platí v roce 2024 stejná pravidla jako v roce 2023, jenže ta se odvíjí od průměrné mzdy, která se zvýšila. Minimální záloha na zdravotní pojištění se proto o 246 Kč zvýšila na 2 968 Kč měsíčně. Toto navýšení musí OSVČ zohlednit v platbě zálohy za leden, která je splatná do 8. února 2024.

Celkové minimální odvody na zálohy sociálního a zdravotního pojištění se tak v roce 2024 zvýšily pro OSVČ vykonávající činnost jako hlavní o 1 154 korun měsíčně. Nově tak musí platit částku 6 820 Kč měsíčně za odvody.


Nejvíce si připlatí OSVČ využívající paušální daň

OSVČ, které dobrovolně využívají režimu paušální daně, díky kterému například ani nepodávají daňové přiznání, platí od roku 2024 vyšší částku. Většina lidí využívá první paušální pásmo, které je určeno primárně pro OSVČ s příjmem do milionu korun ročně, případně s různými podmínkami až do dvojnásobku. Tito poplatníci budou místo 6 208 korun platit 7 498 korun, tedy o 1 290 Kč více.

Ve druhém a třetím pásmu paušálního režimu si lidé s vyššími příjmy připlatí měsíčně o 745 Kč (tedy 16 745 Kč), respektive o 1 139 Kč (tedy 27 139 Kč).

Splatnost zálohy paušální daně je do 20. dne kalendářního měsíce, poprvé tedy navýšenou zálohu musí poplatníci v paušálním režimu poslat do 20. ledna 2024.

Zdroj: BDO