AktuálněEKONOMIKAKRAJE

Zboží z potravinových bank rychle mizí, vzniknou mobilní výdejny

S rostoucími náklady na bydlení a cenami potravin roste počet lidí, kteří balancují na hranici chudoby. Způsobů, jak jim pomoci, existuje hned několik. Například prostřednictvím Potravinové banky, které se na konci loňského roku podařilo vybrat nejvíc zboží za dobu její existence. Ani to však nestačí, sklady se rekordně rychle vyprazdňují. Ministerstvo zemědělství ohlásilo podporu ve výši 110 milionů. Počítá se také se vznikem mobilních výdejen, k potravinové pomoci se dostane ještě více lidí. 

Podle ředitele prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy stále narůstá počet osob odkázaných na pomoc potravinových bank. „Meziročně to je o 35 procent víc. O to více je zapotřebí ocenit, že systém charitativních potravinových sbírek v České republice funguje už deset let. Za tu dobu je patrná stále intenzivnější spolupráce mezi potravinovými bankami a obchodními řetězci. I z toho důvodu jsme v současnosti připraveni se aktivně podílet na rozšíření sbírky na další komodity, jakými jsou nábytek nebo textil,“ prohlásil. 

Finance slíbilo na pomoc lidem v nouzi ministerstvo zemědělství. K plánovaným 73 milionům přidá v letošním roce ještě dalších 40 milionů korun. Na podporu potravinových bank je tak připraveno celkem více než 110 milionů korun. Zachráněné potraviny poputují lidem, kteří jsou na hranici hmotné nouze. Ministerstvo zemědělství už v minulosti poslalo na potravinové banky téměř půl miliardy korun.

Také podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) totiž řeší nedostatek financí stále více domácností. „V poslední době především kvůli vysoké inflaci a energetické krizi. Lidé se dostávají do situace, že nemají ani na tak základní věci, jako je jídlo. Právě v tom jim pomáhají potravinové banky. Jsem velmi rád, že díky zvýšenému rozpočtu na příští rok můžeme dát potravinovým bankám víc peněz a pomůžeme jim pokrýt náklady s distribucí potravin a pomůžeme tak lidem v nouzi,“ nastínil Nekula, co ministerstvo plánuje. 

Dlouhodobým cílem je pak dále snižovat plýtvání potravinami a rozdělit zachráněné potraviny lidem na hranici hmotné nouze. Podle statistiky ministerstva zemědělství každý Čech do koše vyhodí v průměru 57 kilogramů za rok. Pro srovnání, plýtvání potravinami stojí například domácnosti ve Velké Británii průměrně 730 liber (20 tisíc korun) ročně. V celé Evropské unii je to v průměru 127 kilogramů za rok 2020. Plýtvání stojí ročně „průměrnou“ rodinu zhruba 20 tisíc korun. 

Vědci z Mendelovy univerzity nedávno zjistili, že hlavními důvody lze považovat především použití nevhodného technologického postupu výroby, nesprávné skladování nebo použití nevhodného obalového materiálu. Jako příklad uvádí celosvětovou produkci chleba, která činí více než 100 milionů tun za rok. Odhadované množství nespotřebovaného chleba v celosvětovém měřítku činí 10 procent. Více než 44 procent vyráběného chleba skončí jako gastroodpad a například v Nizozemí byl objem nevyužitého chleba odhadnut z pohledu ekonomické ztráty na více než 400 milionů euro.

Peníze, které letos poskytne ministerstvo zemědělství, mohou potravinové banky využít různě. Například na pronájmy, rekonstrukce a budování nových skladů, na jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, na nákup aut pro svoz potravin a zejména na režijní náklady, jako jsou například energie. 

Výdej na kupon

V souvislosti s potravinovou pomocí se chystá ještě jedna novinka, a sice mobilní výdejny. V každém krajském městě se počítá s kamennou prodejnou, celkově se počítá se 150 takovými provozovnami rozmístěnými po celé republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s evropskou dotací ve výši 70 milionů korun. K potravinám se tak dostane více lidí. Doposud bylo možné tuto pomoc získat jen skrze organizace jako charity nebo sociální odbory, které potraviny odebírali. „Víme o řadě lidí, kteří nespolupracují s žádnou sociální službou, a k potravinové pomoci se dostávají obtížně nebo vůbec. Právě to by měly mobilní výdejny v krajích změnit,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Výdej potravin v mobilních bankách by fungoval na základě předložení potravinového kuponu, který by žadatel získal na sociálním odboru úřadu, který po doložení příjmů vyhodnotí, zda dotyčný člověk potravinovou pomoc skutečně potřebuje. 

Také samotné obchodní řetězce rozšiřují své aktivity, poskytují logistické kapacity a pro potravinové banky se snaží zajišťovat průběžné i jednorázové dary. „ A to  ačkoli samy musí intenzivně řešit strmě rostoucí náklady na vlastní provoz. Jsou to právě obchodní řetězce, které se podílejí na ochraně spotřebitelů před dopady současné krize, a to na úkor vlastních marží. Obchodníci dlouhé měsíce akceptují požadavky dodavatelů ohledně nárůstu nákupních cen, a přitom nepromítají své neustále stoupající náklady na energie, logistiku a mzdy do cen pro zákazníky,“ uvedl Prouza.

Autor: Veronika Vindišová