AktuálněEKONOMIKA

Zelené kancelářské budovy jsou vhodným řešením v době současného růstu cen energií

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. V době razantního růstu cen energií jsou vhodným řešením tzv. zelené budovy. Ekologická řešení, která přinášejí ekonomické úspory i do provozu kancelářských a průmyslových budov.

Ve velkých městech vstřebávají střechy sluneční teplo tak silně, že se jejich teplota může oproti okolnímu vzduchu lišit až o 30 °C. Jejich osazení vegetací dokáže díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25 %, což znamená významnou úsporu energie na chlazení interiéru. Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami. Takovéto využití vegetace, zejména v městském prostředí, přispívá k lepší psychické pohodě. Navíc odpařování vody ze zelených ploch ochlazuje okolí a pomáhá i snižovat prašnost.

„Zelené střechy a fasády pomáhají snížit část nákladů na energie. Nabízejí totiž přirozené ochlazování kancelářských budov, ale i celých průmyslových komplexů, které se nyní navíc potýkají s ekonomickými problémy kvůli růstu cen energií,“ říká Jiří Vágner z SSI Energy.

Klíčovým ohledem zelených střech a fasád je jejich ekonomická výhodnost. Zelené budovy jsou pro firmy stále zajímavější, protože vedle nesporného ekologického efektu přinášejí také velké úspory. Pokud je v parném létě vnitřní teplota o 10 °C nižší než v budově bez zelených prvků, je třeba ji mnohem méně ochlazovat, a v některých případech dokonce mohou takové budovy fungovat téměř bez konvenční klimatizace.

A nejedná se však pouze o inspiraci pro nové budovy. Ekologického i finančního efektu mohou dosáhnout i stávající budovy, do kterých lze implementovat moderní ekologické prvky. Vždy záleží na závěrech komplexního auditu, z něhož vyplyne, co je pro danou budovu nejlepší řešení.

„Běžné kancelářské budovy a průmyslové haly, které jsou opláštěné standardními materiály, generují ohromné množství tepla a působí jako radiátory, zelené budovy jsou naopak schopny tyto jevy eliminovat. To je jednoduchý důvod, proč se nyní tento přístup jeví jako ideální i pro ně,“ uzavírá Jiří Vágner.

Odpařování vody ze zelených ploch navíc odebírá teplo, a tím ochlazuje okolí a zlepšuje kvalitu ovzduší sběrem jemného prachu. Dobře vytvořená zelená střecha či fasáda také akumuluje vodu přívalového deště, čímž zabraňuje zahlcení kanalizace.

(red)