AktuálněEKONOMIKA

Živnostníci v loňském roce začali ve velkém zanechávat podnikání 

V roce 2022 začalo v Česku podnikat na živnostenský list celkem 77 016 lidí, o 10 604 více než o rok dříve. Zároveň podnikání ukončilo celkem 78 357 fyzických osob podnikatelů, o 36 tisíc více než v roce 2021. To znamená, že za rok 2022 ubylo 1 341 živnostníků, zatímco v předchozích letech se jejich počet zvyšoval. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

„Paradoxem této situace je, že celkový počet živnostníků se sice snížil, ale zároveň začalo v loňském roce podnikat 77 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 2011. Úbytek je tak dán počtem podnikatelů, kteří se rozhodli s podnikáním skončit,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že právě živnostníci, kteří, na rozdíl od firem, ručí za podnikání celým svým majetkem, podnikání v případě problémů raději ukončí, než by riskovali bankrot. 

Měsícem, který nejvíce zahýbal počty živnostníků, byl prosinec. V jeho průběhu začalo podnikat 4 675 lidí, což ve srovnání se stejným obdobím v předchozích letech spíše nadprůměr, ale zároveň se 16 715 podnikatelů rozhodlo své podnikání ukončit, což je zhruba čtyřikrát více než v prosinci 2021. Pokud od nových živnostníků odečteme ty, kteří podnikání opustili, zjistíme, že v průběhu prosince Česká republika přišla o 12 tisíc živnostníků. Počet žen, které se rozhodly s podnikáním skončit, se meziročně zvedl o 120 %, v případě mužů to bylo „jen“ 69 %. V předchozích letech se počet žen podnikatelek zvyšoval rychleji než počet mužů, v loňském roce byl růst v obou případech shodný. 

K výraznému růstu končících živnostníků ale začalo docházet již v říjnu. „Do září se počet zániků za měsíc pohyboval okolo 4,5 tisíce, v říjnu to bylo již 7,8 tisíce, v listopadu 11 tisíc a sérii zatím završuje prosinec s 16 tisíci zániky. Mnozí živnostníci patrně vyčerpali všechny své rezervy, a přestože se ekonomická situace již nezhoršuje, volí raději konec podnikání. Řada z nich má podnikání jako vedlejší činnost, takže by to nemělo mít vliv na počet nezaměstnaných,“ doplnila Věra Kameníčková. 

Živnostníků ubylo nejrychleji na Liberecku 

Ve většině krajů vzniklo zhruba stejně živnostníků, jako jich zaniklo, a jejich celkový počet se tak nezměnil. Výrazněji však živnostníků ubylo pouze v jednom kraji, a to na Liberecku, kde na 10 zaniklých živnostníků připadlo pouze 5 nových. Naopak v Praze loni živnostníků přibývalo, a to rychlostí 14 nových živnostníků na 10 zaniklých. 

Stagnace či úbytek počtu živnostníků ve všech krajích byly následkem zvýšení počtu zániků, nikoliv sníženým zájmem o zahájení podnikání. Počet nových živnostníků se v roce 2022 oproti předchozímu roku zvýšil ve všech krajích, nejvíce pak v Praze a Karlovarském kraji (shodně +23 %). Zároveň však mnohem razantněji vzrostly počty zániků, a to rovněž ve všech krajích. Celorepublikově se počet zaniklých fyzických osob podnikatelů zvýšil meziročně o 86 %, nejvíce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (shodně +126 %), ale také například v Libereckém kraji (+115 %) nebo na Vysočině (+112 %). 

Za úbytkem živnostníků stojí převážně odvětví obchodu 

Úbytek živnostníků zaznamenalo zejména odvětví obchodu, kde za loňský rok na 10 zániků živnostníků připadly pouze 3 vzniky. Živnostníků ubylo také v odvětví ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v odvětví nakládání s nemovitostmi.  

Mezi odvětvími jsou znatelné větší rozdíly než mezi kraji, takže i když v některých odvětvích živnostníků výrazně ubylo, například v segmentu informačních a komunikačních činností připadlo 23 nových živnostníků na 10 zaniklých a 19 nových živnostníků na 10 zaniklých pak připadá v dopravě a skladování.  Téměř ve všech odvětvích se loni meziročně počet nových živnostníků zvyšoval, výjimkou je odvětví nakládání s nemovitostmi, kde počet nových živnostníků klesl o 8 %, a odvětví zemědělství a lesnictví, kde podnikání zahájilo o 2 % méně živnostníků než v předešlém roce. K největšímu růstu počtu nových podnikatelů došlo naopak ve stavebnictví (+37 %). Počet zaniklých podnikatelů rostl meziročně nejvíce v odvětví obchodu, a to o 112 %, v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (+105 %) a dokonce i v informačních a komunikačních technologiích (+103 %). V posledním jmenovaném odvětví však připadá na 10 zaniklých 23 nových podnikatelů, a to je v rámci odvětví nejvíce.

(red)