KRAJE

Anketa: Inovace a plány v MHD

Zeptali jsme se vedení velkých měst, jak rozvíjejí svou městskou hromadnou dopravu.

Otázky:

 1. Jakou inovaci jste zavedli jako poslední?
 2. Jaké máte další plány z hlediska zvyšování komfortu a modernizaci MHD?

Tomáš Melzer, tiskový mluvčí, Magistrát města Zlína

 1. Dopravní podnik Zlín – Otrokovice  od 1. 9. po téměř 12 letech zvyšuje ceny jízdného, ruší nepřestupní jízdenky, prodlužuje čas u nejlevnější jízdenky z 20 na 30 minut.
 2. Během příštího roku zavede DSZO ve všech vozidlech elektronické odbavovací terminály pro cestující, které jim umožní platby jízdného běžnými bankovními platebními kartami, chytrými telefony nebo náramky.

Sabina Bevilacqua, sekretariát generálního ředitele, Dopravní podnik města Brna

 1. Největší inovací je bezesporu unikátní způsob Elektronického odbavování cestujících. I když byla první fáze zavedena už v roce 2017, od té doby se systém neustále inovuje a v současnosti už jsou všechny šalinkarty v Brně vydávány pouze elektronicky. Navíc mají cestující možnost zakoupit si jízdenku přímo ve voze přiložením platební karty k validátoru.
 2. I s ohledem na současné tropické teploty je naším cílem do budoucna postupný nákup klimatizovaných vozů. Aktuálně má klimatizaci cca 45 % vozů v brněnské MHD. Cílem DPMB je, aby do 10 let měly klimatizaci všechny autobusy, tramvaje a trolejbusy.

Ing Pavel Gebauer, ředitel a člen představenstva společnosti, Městský dopravní podnik Opava

 1. Provedli jsme výměnu odbavovacího systému (čtení bankovních karet a 3D kódů).
 2. Standardně pořizovat vozidla s klimatizací a kamerovými systémy. Pořizovat elektrobusy a případně vodíkové autobusy (do budoucna).

Mgr. Radovan Daněk, vedoucí tiskového oddělení, Magistrát města Jihlavy

 1. Samoobslužný nákup jízdenky přímo ve voze s úhradou bankovní kartou, od ledna 2023 máme v provozu další nový trolejbus  s klimatizací, s moderními prvky odbavovacího systému, s nabíječkami na drobnou elektroniku a barevně odlišenými sedadly pro cestující se sníženou schopností pohybu. Vše se setkalo s velkou oblibou. Nyní prodáváme přes 16 000 jízdenek ve vozech s platbou kartou. Od letošního srpna ve zkušebním provozu tankujeme BIOCNG do autobusů jihlavské MHD a dodavatelská firma vybudovala ve vozovně plnící stanici.
 2.  Je toho opravdu hodně, Od 4. září na základě podnětů od cestujících posilujeme dopravu do průmyslové zóny na Bedřichově a Stříteži, v odpoledních hodinách přidáváme spoje do Antonínova Dolu. Ke konci roku očekáváme dodávku 6 nových parciálních trolejbusů, v příštím roce pořídíme 1 nový autobus pro obsluhu místních částí s větší kapacitou (současné vozy Rochero jsou již na konci své životnosti a kapacitně nedostačující). Další nové trolejbusy přijdou v počtu 12 v roce 2025 a 3 v roce 2026, připravujeme modernizaci odbavovacího a dispečerského systému.

František Meduna, vedoucí marketingu, Dopravní podnik města Hradce Králové

 1. Byla to, resp. stále ještě je Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové.
  První veřejnou zakázku na nový „odbavovací systém“ vypsal Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (DPmHK) 20. září 2017, poté 4. ledna 2018 na základě námitek jednoho z účastníků toto zadávací řízení zrušil.  Po úpravě zadávací dokumentace veřejnou zakázku znovu vypsal 14. května 2018. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) toto druhé zadávací řízení zrušil 29. května 2019 na základě návrhů na přezkum podaných dvěma účastníky. Zadávací řízení bylo ukončeno 2. září 2019 rozhodnutím předsedy ÚOHS o zamítnutí rozkladu podaného ze strany DPmHK 14. června 2019.
  Třetí veřejná zakázka s názvem Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové byla DPmHK vypsána 23. února 2021, kdy byla lhůta pro podání nabídek určena do 19. května 2021 do 10.00 hod. Následně, v rámci zákonem uložených povinností, bylo provedeno posouzení nabídek předložených jednotlivými účastníky. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka společností EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s. v ceně 24 929 510,- Kč bez DPH. Mezi dalšími účastníky byla společnost AŽD Praha s.r.o. a BUSE s.r.o., která realizovala stejný systém v Dopravním podniku města Pardubic. Výhodou vybrané společnosti jsou i zkušenosti se systémem, který dosud v hradecké MHD funguje, protože byl jeho dodavatelem.
  Veřejná zakázka, které realizací chce naše společnost zavést multikanálový odbavovací systém, se týkala zejména obnovy a modernizace systému odbavování cestujících ve vozech MHD, dodávky SW a HW pro zajištění provozu backoffice odbavovacího systému, obnovy SW systému dispečerského řízení MHD včetně interaktivní mapy geografické polohy vozidel MHD, obnovení e-shopu pro zákazníky DPmHK, statistických i ekonomických výstupů, uživatelské aplikace a pořízení  (dodávka, instalace a zprovoznění) 19 kusů nových inteligentních elektronických označníků na 11 vybraných zastávkách MHD. 
  Označníky budou v on-line režimu a cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o aktuálním datu, času a předpokládaném příjezdu (případném zpoždění) daného spoje linky MHD /včetně její cílové zastávky/ do zastávky (panel může zobrazit až 12 nejbližších příjezdů vozidel MHD do zastávky) a kompletní jízdní řády (až 10 na jedné straně) příslušné zastávky – tyto jízdní řády lze na dálku aktualizovat. Označníky budou fungovat formou elektronického papíru (tzn. e-paper, e-ink), který napodobuje vzhled tradičního tištěného jízdního řádu – oproti klasickým LCD jsou dobře viditelné i čitelné (nedochází na plném slunci zde k odleskům – naopak se čitelnost na slunci zvyšuje). Panel označníku umožní na spodním řádku on-line zobrazení aktuálních textových informací od dispečinku MHD formou běžících textů na spodním řádku – např. výluky nebo omezení provozu MHD apod. Po přepnutí umožní zobrazení Smluvních přepravních podmínek pro přepravu cestujících ve vozidlech MHD v Hradci Králové a Schéma linek MHD. Umístěn zde bude i štítek v Braillově slepeckém písmu. Označníky budou vybaveny systémem pro podávání informací osobám nevidomým a slabozrakým. Po stisknutí tlačítka (vyslání povelu pro dotaz na název zastávky MHD) na povelovém vysílači pro nevidomé a slabozraké, označník přehraje příslušné hlášení na vnějším reproduktoru označníku včetně čísla linek a časech odjezdů nejbližších 12 spojů.
 2. Pro přehlednost celého systému odbavení připravuje DPmHK také novou webovou uživatelskou aplikaci. Ta umožní cestujícím mít přehled o aktuálních odjezdech ze zastávky včetně informací o případném zpoždění spojů, nahlédnout na trasu svého spoje, zjistit čas a místo jeho pohybu v mapě. Dále bude prostřednictvím této aplikace možné zkontrolovat, nastavit své identifikátory a zjistit další potřebné informace. Aplikace je aktuálně ve vývoji, k jejím plnému spuštění by mělo dojít postupně spolu s dalšími částmi odbavovacího systému. Vybrané vozy MHD (celkem 59) budou také vybaveny systémem sledování počtu cestujících – sčítacími lištami, které budou snímat pohyb osob ve dveřích vozů a evidovat počty cestujících ve vozidle MHD. Díky tomu bude moci dopravní podnik sledovanost vytížení linek a efektivně nastavit rozložení spojů na vybrané trasy a bude tak docházet k zefektivňování celého provozu i například k případnému zřizování nových přestupních uzlů.

(fuk)