AKCEAktuálněNezařazené

Celostátní setkání ředitelů nemocnic: Hlavním tématem byly přesčasy ve zdravotnictví a kyberbezpečnost

Brno, 31. října 2023Úhrady zdravotní péče v příštím roce, kyberbezpečnost a hlavně nová legislativa týkající přesčasů ve zdravotnictví. To byla hlavní témata setkání ředitelů nemocnic. Ti měli možnost diskutovat s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR, specialisty z oborových organizací či odborných firem. Akci pořádala v Brně společnost Magnus Regio za podpory statutárního města Brna a pod uvedenými záštitami.

Záštity nad akcí udělili JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna, Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví, Ing. Lukáš Kintr, ředitel NÚKIB a Mgr. Roman Kraus, MBA, senátor a předseda výboru pro zdravotnictví.   

Na úhradu péče půjde více. Důvodem je mimo jiné automatická valorizace

Tématu úhrad zdravotní péče se hned v úvodu ujala Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění z Ministerstva zdravotnictví ČR. Významnou v úhradové vyhlášce pro rok 2024 je kupříkladu automatická valorizace plateb za státní pojištěnce. „V roce 2023 byla poslední fixní platba za státní pojištěnce 1 900 Kč. V roce 2024 již budeme uplatňovat automatická valorizaci platby za státní pojištěnce. Platba tak vzroste na 2 085 Kč. Díky tomuto kroku půjde na úhradu péče o cca 11 mld. Kč více. Navýšení půjde analogicky s valorizací důchodů o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy. Celkově příjmy do systému vzrostou v roce 2024 o o 31,7 mld. Kč (o 6,8 %),“ uvedla Helena Rögnerová. Úhradovou vyhlášku z pohledu zdravotní pojišťovny prezentovala Libuše Dřímalová z Odboru úhrad zdravotní péče VZP ČR.

Ing. Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví ČR

Libuše Dřímalová z Odboru úhrad zdravotní péče VZP ČR

Přesčasy jsou třaskavým tématem

Asi nejdiskutovanějším tématem byly přesčasy lékařů. Již několik týdnů probíhá diskuze a jednání mezi Sekcí mladých lékařů ČLK a MZ ČR a MPSV ČR  o přesčasech, která se rozproudila v souvislosti s novelou zákoníku práce. „Od 1. října je účinná novela zákoníku práce, která umožňuje po přechodnou dobu sjednávat s vybraným okruhem zdravotnických pracovníků další přesčasy na rámec 416 ročně stanovených zákoníkem práce,“ uvedl Mgr. Roman Kraus, MBA, senátor a předseda výboru pro zdravotnictví s tím, že lékaři s tímto nesouhlasí a od státu systémové změny. V září začali lékaři podávat výpovědi přesčasů, do konce října podalo výpověď více než šest tisíc lékařů. Od 1. prosince by tak hrozilo omezení plánovaných zákroků, což by samozřejmě znamenalo mnohé komplikace pro vedení nemocnic.

Odvolání výpovědí podmiňují lékaři zrušením dodatečné přesčasové práce či možnost 24hodinových směn. „Na základě jednání s ministrem zdravotnictví, ministrem práce a sociálních věcí a zástupci Sekce mladých lékařů a odborů se připravuje novela zmíněné novely. Vrátit by se měl původní limit a přesně se vymezuje, jak může fungovat 24 h přítomnost v práci ve zdravotnictví. Následně budou změny předloženy Sněmovně jako poslanecký návrh. Poté se bude intenzivně vyjednávat o dalších požadavcích, které se týkají především odměňování,“ uvedl Ing. Jan Michálek, analytik zdravotního pojištění z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Senátor Mgr. Roman Kraus, MBA

Dalším ožehavým tématem byl systém vzdělávání lékařů

Systém vzdělávání lékařů byl tématem pro MUDR. Zdeňka Mrozka, Ph.D., viceprezidenta České lékařské komory. „Komplikovaný a stále se měnící systém specializačního vzdělávání je vedle špatného finančního ohodnocení hlavním důvodem, proč mladí lékaři odchází do zahraničí bezprostředně po ukončení studia,“ uvedl Zdeněk Mrozek s tím, že bez zásadních změn v systému specializačního vzdělávání hrozí likvidace některých lékařských oborů  a zdravotní péči není možno poskytovat v souladu s platným zákoníkem práce a evropskou směrnicí o pracovní době.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory

Novým cílem kyber útočníků je zdravotechnika

Generálním partnerem setkání byla společnost Eviden Czech Republic, která současně otevřela další tematický blok věnující se kyberbezpečnosti. „Naším cílem je zvýšit kyber odolnost nemocnic proti útokům i prostým chybám. Na loňském setkání jsem upozornil na nové kyber hrozby, které vyplynuly z masivní digitalizace zdravotnické a další techniky provozované v nemocničních sítích. Představil jsem vám výsledky rozsáhlé analýzy těchto hrozeb ve 2000 nemocnic v USA a spolu se společnostní Cynerio jsme vám nabídli příležitost bezplatně ověřit, jak jsou na tom z pohledu kyber odolnosti zdravotechniky proti útokům hekrů vaše nemocnice. Někteří se této šance chopili. Nyní máme i výsledky z reálného prostředí českých a moravských nemocnic,“ uvedl Jan Váša, Cyber Security Sales Engineer ze společnosti Eviden Czech Repulic.

Jan Váša, Cyber Security Sales Engineer ze společnosti Eviden Czech Repulic

Podle něj zdravotechnika českých nemocnic není bezpečná. Obsahuje řadu chyb a nedostatků, které mohou vést k úniku osobních údajů a citlivých dat o pacientech i personálu, způsobit nedostupnost sytému a dat a v krajním případě nemocnice zcela paralyzovat. „Od samého počátku jsme naráželi na závažné nedostatky, jako je neúplný přehled o tom, co vše je v nemocničních sítích připojeno, kde se které zařízení nachází a kdo ho vlastní a spravuje – zápůjčky, pronajaté technika apod.,“ sdělil Jan Váša. Jako efektivní řešení pak navrhl důsledné zavedení bezpečnostních standardů zdravotechniky už od nákupu přes její zprovoznění včetně zapojení do nemocniční sítě po vyžadování a kontrolu dodržování pravidel.

Význam kyberbezpečnosti v nemocnicích a chystanou směrnici NIS2 prezentoval Ing. Tomáš Krejčí, 1. náměstek ředitele ústavu, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ing. Pavla Cihlářová, GS 1 Czech Republic

Dalším partnerem setkání byla firmy GS1 Czech Republic. Tématem Ing. Pavly Cihlářové, CEO GS1 Czech Republic, byl význam produktových dat pro efektivní nemocnici. Partnery setkání byla také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a společnosti Thein Systems, Fortinet a Datron.

Na bezpečnost v IT v souvislostech digitálních technologií se zaměřil Ing. Ladislav Pálka, technický ředitel, Thein Systems a.s.

Jaromír Látal ze společnosti Datron

S prezentací Automatizace bezpečnosti vystoupil Radek Prokeš, Major Account manager, Fortinet. „Naprostá většina (97 %) organizací řeší automatizaci a strategii konsolidace dodavatelů. Primárními důvody, proč organizace provádějí konsolidaci dodavatelů zabezpečení je zvýšení účinnosti integrací více komponent, snazší správa snížením počtu samostatných nástrojů a úspora peněz,“ uvedl Radek Prokeš.

O možnostech, jak mít rizika spojená s kybernetickou bezpečností pod kontrolou, hovořil Jaromír Látal, technický ředitel, Datron, a.s.

Hovoří Radek Prokeš ze společnosti Fortinet.