AktuálněSTÁT

Jaké legislativní změny přinese rok 2022?

Ve spolupráci s advokáty z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr vám přinášíme přehled těch nejzásadnějších změn v legislativě v roce 2022.

Návrh Zákona o ochraně oznamovatelů

Petr Hrnčíř, lokální partner

K 17. 12. 2021 uplynula lhůta pro transpozici směrnice EU o ochraně oznamovatelů.

Veřejné instituce musí stanovené povinnosti plnit již od tohoto data, a to v důsledku tzv. přímého účinku směrnice. Na soukromé subjekty se povinnosti budou vztahovat až po přijetí českého zákona, což se dá očekávat v následujících měsících.

Cílem směrnice je zajistit ochranu zaměstnanců a dalších osob v případech, kdy oznámí protiprávní jednání (či opominutí) v rozporu s veřejným zájmem. Hlavním prostředkem má pak být zavedení bezpečných vnitřních oznamovacích systémů.

Tato povinnost má dle směrnice dopadat na subjekty s více než 50 zaměstnanci, návrh českého zákona připravený předchozí vládou je však přísnější a ukládá tuto povinnost již od počtu 25 zaměstnanců. Je otázkou, zda nová vláda převezme původní návrh bez výraznějších změn, či jej upraví.

Novela energetického zákona

Radim Kotlaba, advokát

Novela energetického zákona přináší větší práva spotřebitelům, nové povinnosti přibydou dodavatelům energií a zejména energetickým zprostředkovatelům, kteří budou podléhat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Novela primárně reaguje na praktiky takzvaných energetických šmejdů. Nově bude muset každý energetický zprostředkovatel splňovat podmínky vzdělání, praxi i bezúhonnost a získat licenci od ERÚ. Spotřebitel bude zejména oprávněn kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by mělo vyřešit problém vysokých smluvních pokut, které jsou v těchto případech požadovány. Zároveň bude spotřebitel oprávněn do 15 dnů od zahájení dodávky vypovědět smlouvu
o dodávce uzavřenou za něho zprostředkovatelem.

Dále se posiluje postavení odběratele energií i v dalších situacích. V případě stěhování spotřebitele bude možné bez sankce smlouvu vypovědět. Smlouva na dobu určitou může trvat maximálně 36 měsíců, poté se změní na smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze snadněji a bez sankce vypovědět.

Zpřesněny byly dále lhůty pro odmítnutí tzv. automatické prolongace nebo podmínky oznámení zvýšení ceny ze strany dodavatele. Lze shrnout, že novela s účinností od 1. 1. 2022 nepochybně přináší výhody spotřebitelům a především by měla vést k zásadnímu omezení nekalých obchodních praktik energetických šmejdů.

Novela zákona o nemocenském pojištění

Barbora Šafaříková, advokátka

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změny zejména v otázce ošetřovného
a nároku na otcovskou. Nově budou moci čerpat krátkodobé ošetřovné i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd. Na dlouhodobé ošetřovné by díky změnám mělo dosáhnout více lidí. Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně.

Co se týká úprav otcovské, tak podpůrčí doba byla rozšířena z 1 týdne na 2 týdny. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou.

Změny v důchodovém pojištění

Barbora Šafaříková, advokátka

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení důchodů přiznaných před tímto datem. Základní výměra

důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně. Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů důchodů se dále zvyšuje

o dodatečnou částku 300 Kč. Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši. Dochází i ke změně okamžiku,

od kterého náleží navýšení důchodu. Nově navýšení náleží již od 1. 1., nikoliv až od splátky

důchodu splatné v lednu.

Změna pravidel investičních pobídek – podpora technologických start-upů

Matěj Korduliak, advokátní koncipient

V roce 2022 by se měla změnit pravidla pro udělování investičních pobídek státu za účelem podpory zejména technologických start-upů. Stát bude nyní poskytovat přímou peněžní podporu až do výše 20 % celkových nákladů investice v ohrožených regionech (Karlovy Vary, Plzeňsko atp.) bez ohledu na velikost investice a počet nově vytvořených míst, pokud půjde o investici do moderních technologií. Dopad pocítí zejména menší a střední technologické podniky, kterým je umožněno nově také žádat o investiční pobídky ve formě přímé peněžní podpory. Novela nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2022.

(red)