ERÚ vyzývá dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

Energetický regulační úřad zveřejnil výzvu, kterou žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku zásahu vyšší moci zejména potíže s opožděnými platbami. U velkých odběratelů se jedná především o nevyužití rezervované kapacity v důsledku omezení výroby.

Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu.

„Vyzývám proto všechny dodavatele energie, aby k zákazníkům přistupovali skutečně vstřícně, byli co nejvíce shovívaví při řešení problémů – nyní i posléze. Všechny účastníky trhu žádám, aby se vyhýbali okamžitému uvalení smluvních či zákonných sankcí na spotřebitele například v těch případech, kdy zaplatí opožděně nebo nestihnou řádně ukončit smlouvu, dojde ke komplikacím při změně dodavatele a podobně,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V každém případě však ERÚ doporučuje zákazníkům s dodavatelem komunikovat a o problému ho co nejdříve informovat. Ačkoliv většina dodavatelů kvůli snížení rizika šíření nákazy omezila provoz svých zákaznických center, v provozu zůstávají tzv. call-centra, případně je možné využít elektronickou komunikaci.

„Obrátili jsme se také na distributory, kteří mají v kompetenci odpojování odběrných míst při neoprávněném odběru. Takový krok má přísná pravidla i za normálních okolností, po jedné nezaplacené měsíční platbě vás nikdo odpojit nemůže. Nicméně spotřebitelé teď mohou skončit v delším prodlení, nikoliv vlastní vinou. Věřím, že distribuční společnosti proto budou postupovat ohleduplně zejména u těch domácností, kde problémy prokazatelně souvisí s popisovanými omezeními,“ doplňuje Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Potíže se mohou dotknout i velkých odběratelů energie. Kvůli současným omezením, ať již výroby či konání akcí atd., totiž někteří z nich nemohou využít nasmlouvanou rezervovanou kapacitu. Také v těchto případech žádá ERÚ licencované subjekty, aby při vyjednávání o úpravě smluvních podmínek, na které mají smluvní strany při podobných nenadálých událostech zákonný nárok, vyšly žadatelům co možná nejvíce vstříc.

„Shovívavě bude postupovat i samotný úřad vůči regulovaným subjektům. Odložili jsme například povinnost odevzdat některé výkazy, místo písemných upomínek zasíláme emailové výzvy, aniž bychom na držitele licence uvalovali sankce a podobně. Obecně v případě potíží nyní volíme individuální přístup,“ shrnuje opatření Rostislav Krejcar.

ERÚ bedlivě sleduje situaci v přenosové soustavě, přepravní soustavě a v distribučních soustavách. Podle dosavadních informací se všichni aktéři energetického trhu důkladně připravili, přijali preventivní opatření a bezpečnost dodávek by neměla být ohrožena.

„Bez ohledu na přijímaná opatření je i Energetický regulační úřad plně funkční a garantuje zákazníkům a ostatním účastníkům trhu, že bude nadále zastávat svou roli tak, aby pomohl občanům České republiky překlenout toto nelehké období,“ ubezpečuje Stanislav Trávníček.

(red)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *