AktuálněEKONOMIKA

Zaměstnavatelé si mohou odložit splatnost sociálního pojištění

Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh MPSV dnes schválila dolní komora. Zároveň poslanci schválili pozměňovací návrh ohledně ošetřovného. Podle tohoto návrhu budou mít nárok na ošetřovné všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školy. Materiál musí ještě projednat Senát PČR a podepsat prezident republiky.

Odklad pojistného

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíce květen až červenec 2020 budou moci zaměstnavatelé hradit až do 20. října 2020. Pokud se firmy rozhodnou k tomuto odkladu, bude jim sníženo penále z dlužného pojistného
o 80 %. Pro zaměstnavatele bude odklad pojistného znamenat volné prostředky pro udržení firmy v chodu, a tedy i udržení zaměstnanosti. A to pouze za minimální cenu platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o pouhá necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června, do 20. července a do 20. srpna 2020. Zachována zůstává povinnost zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance.

Navrhované opatření nebude mít žádný vliv na příjmy z pojistného, neboť samotné pojistné bude zaplaceno sice později, než ve stanoveném termínu, ale stále v roce 2020.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ doplňuje ministryně Maláčová.

Další změny

Společně s možností odkladu plateb pojistného bylo navrženo přijetí dvou opatření, která značně přispějí ke zjednodušení administrativy v oblasti placení pojistného a předkládání přehledů.

Prvním je zavedení povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, evidenční listy důchodového pojištění, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění a oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání a dni skončení zaměstnání OSSZ výlučně elektronicky, což je dnes již převládající způsob jejich podávání.

Dalším opatřením je zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách OSSZ. Ty dnes přijímají v hotovosti již jen 0,2 % všech plateb pojistného, jejich provoz je náročný na lidské zdroje a bezpečnostní opatření, velmi nákladný, a tím neefektivní. Osobní kontakt na pokladnách znamená také vyšší riziko přenosu nákazy.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné budou mít nadále všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. A to až do 30. června. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod.

Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

(red)