AktuálněMĚSTA

Brněnská biobanka otevřena

Ve středu 19. října byla slavnostně otevřena biobanka CELSPAC. Aktu se ujali vědci z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kteří banku užívají nejvíce. Zařízení umožňuje uchování více než 2 milionů biologických vzorků, jejichž zkoumáním jsou badatelé schopni odhalit vliv chemických látek na lidský organismus.

V posledním desetiletí zásadně vzrostla potřeba hodnotit celkové dopady životního prostředí na lidské zdraví a díky CELSPAC biobance mohou nejen vědci centra RECETOX studovat vlivy životního prostředí na lidské zdraví ještě komplexněji než doposud. Biobanka mimo jiné umožňuje uchování vzorků z dlouhodobé brněnské populační studie CELSPAC, která mapuje zdraví brněnských obyvatel od 90. let. Tato data výzkumníci rozšířili o data biologická, která jsou v bance uchována. Z nich se dá například vyčíst, jak se v lidském těle kumulují toxické látky nebo co ovlivňuje vznik nemocí jako diabetes, obezita či autoimunitní choroby.

Dvouleté zpoždění

Biobanka CELSPAC je součástí otevřené výzkumné infrastruktury a neslouží pouze centru RECETOX, nýbrž celé Masarykově univerzitě, a i vědcům mimo ni. Vybudování biobanky a dalších vědeckých zařízení bylo financováno z evropského Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Ačkoliv biobanka je již v provozu od roku 2020, její slavnostní otevření bylo kvůli koronavirové pandemii opakovaně odloženo. Uskutečnilo se až nyní při příležitosti Mezinárodní konference výzkumných infrastruktur ICRI 2022. Ředitelka RECETOXu Jana Klánová provedla prostory CELSPAC biobanky ministra školství Vladimíra Balaše, ředitelku Evropského výzkumné prostoru a inovací Annu Panagopoulou, generálního ředitele Evropské výzkumné infrastruktury biobank Jense Habermanna a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše. Společně s dalšími představiteli politického, vědeckého a univerzitního života navštívili nejen prostory biobanky, ale také k ní patřící laboratoře, v nichž jsou vzorky pro uchování v biobance laboranty zpracovávány.

(maj)