AKCEAktuálně

Energetické úspory táhnou. Starostové diskutovali s odborníky o fotovoltaice, EPC či komunitní energetice

Brno, 25. dubna 2023 Téma energií a hlavně možnosti úspor zajímají nejen jednotlivce a firmy ale také municipality. Právě pro ně společnost Magnus Regio pořádala 2. ročník odborného diskuzního setkání Energetické úspory pro města a obce. Dílčími tématy byly fotovoltaika, EPC metoda, komunitní energetika a její budoucnost, využití umělé inteligence právě v komunitní energetice či možnosti financování. Součástí programu byly příklady dobré praxe.

Setkání se konalo pod záštitami JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, Ing. Mariana Jurečky, předchozího ministra životního prostředí, Ing. Jozefa Síkely, ministra průmyslu a obchodu a MUDr. Martina Kuby, člena Rady Asociace krajů České republiky. Akce se konala za finanční podpory města Brna.

Magda Slaninová, jednatelka pořádající společnosti Magnus Regio

Důvody změn v energetice dal do kontextu nedávných událostí Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí ČR. „Nastavenou strategií reagujeme na výrazné proměny energetiky. Celé to má smysl v tom, abychom byli více soběstačnější, úspornější a udržitelnější. Navíc máme samozřejmě dlouhodobé cíle v oblasti klimatu, které díky tomu plníme. Například z hlediska emisí skleníkových plynů máme stanoven cíl do roku 2030 snížit emise aspoň 50 % a dosáhnout neutrality. Budeme produkovat jen tolik emisí, kolik dokážeme zachytit pomoci půdy, lesů a technologií. To je dlouhodobá vize a je podpořená i legislativou. Zelená dohoda pro Evropu se týká téměř všech aktivit, od energetiky, obnovitelných zdrojů energie, po zemědělství, lesy, úpravu bankovnictví atd. Změny zasahují snad všechny sektory a promítnou se do většiny oblastí života obcí, měst, firem i jednotlivců,“ uvedl v úvodní prezentaci Pavel Zámyslický.

Online vstup měl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Prostřednictvím online vstupu vystoupil také ministr životního prostředí ČR Mgr. Petr Hladík. „Před nedávnem jsme si dělali modelaci z hlediska potenciálu úspor energií.  Když bychom si představili, že veškeré budovy v ČR by byly zatepleny a byla na nich nejlepší technologie, včetně rekuperace, měření a správného vyhodnocování teploty, aby to opravdu fungovalo, došli jsme k překvapivému číslu. Dokázali bychom uspořit asi 50 % energie, kterou dnes vydáváme na vytápění, osvětlení a chlazení našich budov, což představuje do budoucna a do dalších projektů obrovský potenciál.“

Garanci úspor nabízí metoda EPC

Téma energetických úspor pro města a obce z hlediska metody EPC otevřel  Bc. Radim Hanzel, MSc., MBA, manažer útvaru obchodního rozvoje Morava ze společnosti Veolia Česká republika, která byla generálním partnerem setkání.

„V rámci EPC souborů energetických řešení přicházíme s možností energetických úspor jednotlivých objektů a budov s garancí úspor,“ uvedl Radim Hanzel s tím, že jedním z velkých benefitů je, že na začátku obec neplatí vstupní investice. Celá akce je splácena právě z úspor. „Po realizaci garantujeme dosažní úspory dle zákona, zodpovědnost je přenesena na nás a rozdíl doplácíme. Splácíte až v okamžiku, kdy jsou úspory zřejmé,“ říká Hanzel. V rámci celého projektu proto probíhá energetický management, veškeré úspory musí být měřitelné a uvěřitelné. „Návratnost těchto projektů se pohybuje do 10 let, záleží na konkrétním projektu,“ doplnil Radim Hanzel.

Souhrn hlavních výhod EPC řešení pro města a obce pak přednesl Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb společnosti ENETIQA. „Jedná se o dlouholetou spolupráci mezi klientem a dodavatelem EPC projektu za účelem dosažení energetických úspor na straně klienta. Nejde o změnu dodavatele energií. Jak už bylo řečeno, úspory jsou garantované. Součástí smlouvy jsou veškeré potřebné informace definující povinnosti obou stran,“ sdělil Martin Hvozda s tím, že proti klasickým investicím má klient jistotu nejlepšího technického řešení, kde je navíc vlastní realizace opatření pouhým začátkem projektu samotného.

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb společnosti ENETIQA
Ing. Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu ze Státního fond životního prostředí ČR

Příklady táhnou

Příklady dobré praxe v rámci Jihomoravského kraje pak představil Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK. „V poslední době budujeme například nové budovy výjezdních stanic zdravotnické záchranné služby ve standardu pasiv. Třeba u budovy výjezdové základny v Boskovicích využíváme 2 fotovoltaické elektrárny, jedna zásobuje běžný provoz základny a druhá pohání tepelná čerpadla, která využívají teplo z hlubinných vrtů. Ty vyrábí teplo k vytápění a ohřevu teplé vody pro potřebu výjezdové základny. Tento systém má i tzv. reverzní funkci se schopností budovy výjezdové stanice v létě chladit. Následně ještě zbytkové teplo právě z odpadní vody slouží k ohřevu užitkové vody, která je potom ještě v budově využívána. Finanční zdroje jsme čerpali z Evropské investiční banky. Na energeticky úsporná opatření je ale možno žádat i v operačním programu životního prostředí, a to i zpětně,“ uvedl zajímavé zkušenosti z praxe Lukáš Dubec.

Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK

Aktuální řešení projektu komunitní energetiky v Novém Lískovci představila Ing. Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce. „Projekty fotovoltaických elektráren připravujeme na 6 bytových domech. Dohromady budou mít 400 kWp výkon. Postupně se tak chystáme na budoucí možnost komunitní energetiky,“ uvedla Jana Drápalová.

Ing. Jana Drápalová, starostka Nového Lískovce

Obchodní ředitel ze SOMI Applications and Services Luboš Kluch prezentoval využití umělé inteligence pro komunitní energetiku. Fima SOMI byla také partnerem setkání. „SOMI je systém, který je plně řízený umělou inteligencí. Predikuje výkon fotovoltaické elektrárny, cenu elektřiny na energetické burze a historické spotřeby v místě dodávky. SOMI zvyšuje účinnost obnovitelných zdrojů energie nákupem a prodejem přebytečné elektřiny s vyšším ziskem,“ řekl Luboš Kluch.

Projekt Energie pod dohledem představil Martin Luňáček, obchodní manažer pro speciální zakázky a projekty společnosti Vodafone Czech Republic, která byla partnerem setkání. Služba Energie pod dohledem (Energy Data Management – EDM) je nástroj pro vzdálený monitoring spotřeby energií v budovách. Všechna data jsou sbírána pomocí NB-IoT zařízení a jsou přenesena do jednotného systému. Aplikace slouží k vizualizaci spotřeby jednotlivých energií, jako jsou elektřina, voda, plyn a další v jednom společném přehledném rozhraní. „Města a obce spravují řadu objektů mnohdy energeticky značně náročných, kupříkladu bazény. Na druhou stranu ale vlastní i energetické zdroje jako teplárny s kogeneračními jednotkami či fotovoltaické a větrné elektrárny. Jakýkoliv pohyb cen energií, především pak jejich zdražování, mívá fatální dopad na rozpočet měst a obcí.“

Podle Martina Luňáčka pak právě funkční energetický management umožňuje městům a obcím efektivní plánování a řízení rozpočtu i cash-flow. „Čím více relevantních informací o spotřebě i výrobě energií existuje, tím větší úspory lze dosáhnout. Ušetřené finanční prostředky pak lze použít pro rozvoj města nebo obce,“ doplnil Martin Luňáček.

Bez měst a obcí to nepůjde

Slovo dostal také Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, partnera setkání. Otevřel řadu témat souvisejících s budováním fotovoltaických elektráren. „Obce a investoři mají být partneři, nikoli protivníci. Města mají vědět o co si říct, investoři zase mít jistotu, že se projekt podaří realizovat. Na místě je určitě férová diskuse, ale často investoři naráží na 13 let staré argumenty a předsudky. V praxi pak úřady v mnoha případech a priori jakoukoli diskusi odmítají. Ideálním řešením by mohla být investorská smlouva,“ komentoval někdy z hlediska komunikace komplikovanou praxi. Jan Krčmář také komentoval loňský boom FVE. „I když tuzemský trh výrazně roste, stále zaostáváme za Evropou. Nestavíme zatím například nové OZE pro lidi v bytových domech či v budovách,“ podotkl Jan Krčmář.

Mgr. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

Energetika měst a obcí z pohledu možností finanční podpory bylo téma pro Ing. Jakuba Hrbka, ředitele sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu ze Státního fond životního prostředí ČR. Dotační program EFEKT pak představila Ing. Lucie Vacková, manažerka projektu energetických úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu.

fuk