AKCE

Výsledky průzkumu Moravského hospodářství: Dopravní situace ve městech

  • Téměř tři čtvrtiny oslovených obcí se potýkají s problémy souvisejícími s dopravním provozem.
  • Města trápí rychle jedoucí vozidla, kamionová doprava a situace v okolí škol, školek, v prostředí autobusových zastávek a přechodů pro chodce.
  • Průzkumu Moravského hospodářství se zúčastnilo téměř 60 měst a obcí.

Problémy spojené s dopravou ve městě patří k „evergreenům“, které obyvatelům a  vedení měst výrazně komplikují život  – ztěžují běžný provoz, ohrožují bezpečnost všech účastníků. Největším problémem jsou stále rychle jedoucí vozidla, kamionová doprava a  situace v  okolí škol, školek, v prostředí autobusových zastávek a přechodů pro chodce. Výsledky ukázal unikátní průzkum Moravského hospodářství mezi šedesátkou oslovených měst a  obcí. Průzkum se uskutečnil pod patronací firem GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, DOSIPServis a Gornex.

Ze získaných informací také vyplývá, že dotazovaná města jsou do značné míry zatěžována stoupající intenzitou osobní i  nákladní dopravy. Na zvýšení bezpečnosti silničního provozu vynakládají nemalé prostředky. Zejména se zaměřují na komplexní řešení celé lokality. Pořizují pasporty dopravního značení, provádějí stavební úpravy, snižují maximální dovolenou rychlost, pořizují ukazatele rychlosti.

Přes 80 % obcí a  měst řeší dlouhodobě danou problematiku systematicky. Při pohledu na komplexní řešení řadí preventivní opatření před opatření represivního charakteru. Efektivitu prevence potvrzuje i  Michal Sedlák, místopředseda představenstva GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY. „Jsme přesvědčeni, že prevence je proti neukázněným řidičům nejúčinnější,“ zdůrazňuje a  dodává: „Naše zařízení měří účinnost samo sobě a  je velmi efektivní. V účinnosti, je toto zařízení dokonce před úsekovým měřičem rychlosti, a  přitom pro něj není prioritou pokuta, ale zklidnění dopravy v  dané lokalitě cestou prevence.“

Chytré technologie jako řešení?

V praxi se však některé obce setkávají s tím, že na přítomnost preventivních zařízení si řidiči postupně zvyknou a  účinnost pak klesá. Zde podle Sedláka nabízejí východisko moderní Smart technologie, které jsou velmi flexibilní a  modulární.

„Města dříve používala různé atrapy, jednoduché radary, rychlostní semafory, ale to už nestačí. K našim ukazatelům rychlosti umíme přidat třeba zobrazování registrační značky. A najednou se rušné ulice zklidňují,“ popisuje Michal Sedlák s tím, že možnosti a  využití chytrých ukazatelů je opravdu široké. Umí sledovat například zákazy vjezdu pro nákladní vozidla, sledovat telefonování za jízdy, vychovávat řidiče na železničních přejezdech či dokumentovat jejich přestupky. V  případě potřeby nabízí přidání represivního prvku. Ostatně represi vnímá 77 % oslovených obcí stále jako nejúčinnější řešení.

Cílem je zklidnění dopravy

Dle průzkumu se obce opravdu snaží obtížné situace spojené s dopravou na svém území řešit. Ovšem ani nákladné stavební úpravy – cesta doporučená a prosazovaná PČR – není dostatečně funkční. Na základě dat získaných z průzkumu a ve spolupráci s odborníky z řad specializovaných firem a dopravní policie pro vás chystáme další texty týkající se zklidňování dopravy. Jedním z kontroverzních témat bude i měření rychlosti prostřednictvím obecního úřadu.

(red)

Ceny a vítězové

Respondenti měli šanci získat zajímavé ceny. Gratulujeme vítězům!

  1. cena: Lanškroun (inteligentní ukazatel rychlosti – bezplatná zápůjčka na 3 měsíce)
  2. cena: Luleč (ukazatel rychlosti se zobrazením RZ – zápůjčka na 3 měsíce)
  3. cena: Pozořice (10% sleva na koupi 1 ks inteligentního ukazatele rychlosti)
  1. Tíží vás dopravní situace – rychle jedoucí vozidla a kamionová doprava?
  2. Co byste jako obec či město pro zklidnění dopravy upřednostňovali – dopravní značení, stavební úpravy nebo systémové řešení na úrovni SMART technologií?
  3. Byli jste již nuceni sáhnout k opatřením pro zklidnění dopravy?

Některé z vašich odpovědí

Ing. Aleš Krč, starosta městyse Pozořice

1. V našich lesích řádí kůrovec a tím pádem obrovské kamiony vyvážející dřevo z lesa ničí silnice, během tří let se stav silnic zhoršil o 50 %. Kůrovcová kalamita bude likvidovat ještě několik let nejen naše lesy, ale i silnice. Výstavba nových logistických zón v okolí Pozořic zahušťuje dopravu a provoz nákladní dopravy trápí obyvatele nejvíc.

2. Nejdůležitější jsou stavební úpravy, tedy zklidnit dopravu vybudováním zón Tempo 30 a obytných zón na místních komunikacích a tranzitní dopravu směrovat na krajské komunikace a tomu mohou pomoci Smart technologie, proměnné značení při dopravních kolonách na dálnicích, při kterých si vozidla zkracují cestu přes Pozořice.

3. Pravidelně v obci měří rychlost obecní policie, ale ta má také omezené prostředky, v noci, v mlze se nedá měřit. Automatizovaným systémům nevadí mráz ani déšť, jsou to neúnavní strážci bezpečné dopravy. Loni Pozořice vybudovaly nové chytré veřejné osvětlení, které v průběhu noci mění intenzitu osvětlení, hlavní tahy jsou intenzivněji nasvětlené. Přidali jsme cca 1/3 svítidel, aby osvětlení bylo rovnoměrné a na vozovce nevznikala tmavá neosvětlená místa. Vybudovali jsme okolo hlavních komunikací chodníky a v letošním roce budeme ve výstavbě chodníků pokračovat. Také projektujeme na místních komunikacích zklidněné zóny Tempo 30.

Jiří Kamp, starosta města Staré Město

1. Ve městě máme průjezdnou komunikaci, kterou si někteří řidiči pletou se závodní dráhou. Máme instalovaný radar, ale jak je vidět, nepomáhá to. Řešením by byly zpomalovací prahy, ale tyto nelze umístit na komunikaci, která není v našem vlastnictví.

2. Asi by bylo dobré řešení na úrovni SMART technologií. To ale především záleží na ceně.

3. Provedli jsme opatření instalací měřicích radarů na vjezdu do města. Chvíli to pomáhalo, ale jak řidiči zjistili, že je to jenom měření bez záznamu, tak začínají radary ignorovat.

Ing. Adam Majchrák, starosta obce Luleč

1. Ano, kromě běžné dopravy máme ještě na kraji obce kamenolom, ze kterého jezdí desítky nákladních automobilů.

2. Uvažovali bychom určitě o kombinaci. Pro různé úseky mohou být vhodnější různá řešení. V každém případě SMART technologiím jsme velmi otevření.

3. V minulosti retardéry. Aktuálně řešíme omezení rychlosti dopravním značením.