AKCE

Celostátní setkání ředitelů nemocnic: Hlavním tématem byly investice do nemocnic a úspory energií

Brno, 28. února 2024Investice do nemocnic, úspory energií v nemocnicích, včetně ukázek projektů se zaručenou úsporou, tedy metodou EPC. A také podpora elektronizace procesů v nemocnici či zdravotnické odpady v kontextu plánu odpadového hospodářství. O těchto tématech diskutovali ředitelé nemocnic z celé České republiky s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR, specialisty z oborových organizací či odborných firem.

Akci pořádala v Brně společnost Magnus Regio za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Záštity nad akcí udělili JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna, Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví, Ing. Lukáš Kintr, ředitel NÚKIB a Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

„Přivítání účastníků a úvodní zdravice za vedení Jihomoravského kraje se zhostil Mgr. Luboš Císař, vedoucí odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje.

Mgr. Luboš Císař

Hovoří Magda Slaninová, ředitelka pořádající společnosti Magnus Regio

Prvním tématem, se kterým vystoupila Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění z Ministerstva zdravotnictví ČR, byly Investice do nemocnic. Představila různé možnosti financování infrastruktury ve zdravotnictví. Zdůraznila však, že veškeré investice, aby byly úspěšné, musí splňovat tři body. „Váš investiční úspěch závisí na tom, zda máte dobrý investiční tým. Pokud tomu tak není a dotaci obdržíte, hrozí, že nebudete schopni plnit milníky. Pokud nejsou dodrženy, hrozí vrácení dotace. Dále musíte mít vše dobře spočítané, a to nejen na současný stav, ale i ohledem na budoucí vývoj a personál. Třetím bodem je, že investiční akce zapadá do vašeho konceptu,“ zdůraznila Helena Rögnerová, která dále ještě prezentovala možnosti podpory paliativní péče. Při té příležitosti představil MUDr. Josef Drbal, ředitel, činnost Hospicu sv. Alžběty v Brně.

Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění z Ministerstva zdravotnictví ČR

Úspory energií z pohledu MŽP byly tématem Ing. Eduarda Levého z Ministerstva životního prostředí ČR. Na příspěvek navázal Ing. Filip Ovčačik, Ph.D., náměstek obchodního ředitele pro rozvoj ze společnosti Veolia Energie ČR, která byla generálním partnerem setkání. Účastníkům představil praktická řešení úspor energií v nemocnicích, jednalo se o projekty nemocničních zařízení se zaručenou úsporou – tedy metodou EPC.

Ing. Filip Ovčačik, Ph.D., náměstek obchodního ředitele pro rozvoj ze společnosti Veolia Energie ČR

„EPC je komplexní služba dodaná na klíč se smluvně zaručenou úsporou nákladů se zaměřením na snižování především provozních energetických nákladů v budovách. Tato metoda může sama o sobě fungovat také jako finanční nástroj, kdy se z úspor prvních deset let splácí samotná investice,“ sdělil Filip Ovčačik.

MUDr. Josef Drbal, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně

Dalším partnerem setkání byla VZP ČR. Ing. Libuše Dřímalová, vedoucí oddělení lůžkových zdravotnických zařízení z Všeobecná zdravotní pojišťovna přednášela pohled VZP na rok 2024 z pohledu smluv a úhrad. Pro rok 2025 pak představila podstatné body k obnovám smluv od roku 2025. „Důležité je například upozornit na transformace akutních lůžek do jednodenní péče na lůžku,“ uvedla.

Hovoří Ing. Libuše Dřímalová.

Univerzální řešení pro eHealth a interoperabilitu a eMeDocS představil Michal Schmidt, manažer odboru zdravotnictví ve společnosti ICZ: „Jedná se o nejúspěšnější eHealth projekt v ČR současnosti, zapojeno je přes 50 nemocnic z 6 krajů a Praha.“ Společnost ICZ byla také partnerem akce. Stejně jako GS1 Czech Republic, kdy tématem Lenky Vondrové byla podpora elektronizace procesů v nemocnici, resp. standardy UDI.

Michal Schmidt, manažer odboru zdravotnictví ve společnosti ICZ

Partnerem byla také společnost Recovera Využití zdrojů, za kterou vystoupil Mgr. Petr Špičák, technický ředitel. Zdůraznil důležitost jasně definovaných postupů s nakládáním se zdravotnickými odpady v kontextu nově vznikajícího plánu odpadového hospodářství. „Zdravotnické odpady tvoří v rámci produkce odpadů ČR jedno promile,“ doplnil Petr Špičák s tím, že pro bezpečnou likvidaci je klíčová sterilizace a následná termická likvidace.

Mgr. Petr Špičák, technický ředitel společnosti Recovera Využití zdrojů

Závěrem hovořil Mgr. Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory o problematice nedostatku léků.

Mgr. Aleš Krebs