AKCEAktuálně

V Brně začíná stavební veletrh. Letos poprvé i s Festivalem architektury

Pokud se chystáte stavět nebo rekonstruovat, máte jedinečnou příležitost načerpat informace a získat užitečné kontakty ještě dříve, než vypukne další stavební sezona. Od 26. do 29. února se na brněnském výstavišti setkají odborníci z řad projektantů, realizátorů staveb, dodavatelů materiálů nebo výrobků a zástupců stavebních řemesel. Letos poprvé se v rámci veletrhu koná i vysoce odborný Festival architektury, který se zaměří na téma, jak stavět a udržet život ve městech v době klimatických změn.

Stavební činnost má obrovský dopad jak na životní prostředí, tak na kvalitu našeho života, přičemž obojí ovlivňuje na dlouhá desetiletí dopředu. Proto je velmi důležité stavět tím nejlepším způsobem, jaký je v dané době možný. Stavaře k tomu tlačí i stále přísnější legislativa vycházející z evropských směrnic. K obavám ale není důvod. Stavební veletrh Brno 2020 návštěvníkům ukáže, že stavět kvalitně a ekologicky může být nejen praktické, ale i krásné. České stavebnictví je na vysoké odborné úrovni a vypořádá se třeba i s novým legislativním požadavkem na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Letošní ročník navíc navazuje na úspěšné téma zdravého bydlení z minulého roku tématem Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. „Zahrne oblast kvality života, tedy zdraví, pohodlí, odpočinek a relaxaci, ale i produktivitu, energetickou náročnost či hodnotu nemovitosti,“ přibližuje manažer Stavebního veletrhu Martin Videczky.

Festival architektury

U příležitosti Stavebního veletrhu se premiérově odehraje Festival architektury zaměřený na řešení adaptace měst na klimatické změny. Historicky poprvé se setkají čeští architekti, projektanti a stavitelé nad komplexním tématem udržitelné architektury. „Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu,“ vysvětluje koordinátorka projektu Tereza Sigmundová.

Témata veletrhu

Jednou z možností, jak zlepšit život ve městech, jsou zelené střechy. Jejich instalace podporuje dotační program Zeleň střechám. Obsahově bude toto téma úzce propojeno s hospodařením s vodou a dotačními programy Státního fondu životního prostředí.

Dále se veletrh zaměří na segment topení a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Stálicí na tomto poli jsou tepelná čerpadla. Důležité místo bude mít také odvětví větrání a stínění.

Součástí Stavebního veletrhu se již tradičně stane veletrh Dřevo a stavby. Zvýrazněné téma bude i osvětlení a akustika, které se bude věnovat typům světelných zdrojů, druhům svítidel a jejich rozmístění, barevným úpravám prostor, eliminaci hluku z okolního prostředí i eliminaci přenosu hluku v rámci bytové jednotky.

Bezplatné poradenství pro každého

Návštěvníci mohou navštívit i řadu bezplatných poradenských center – najdete zde poradenství ke všemu, co souvisí se stavbou a vybavením domu. S právními a technickými problémy vám pomohou ve Stavebním poradenském centru (ČKAIT).

Pokud rekonstruujete a přemýšlíte, jak ušetřit, na stánku Státního fondu životního prostředí ČR se dozvíte, na co můžete získat dotaci, jak postupovat či jakých chyb se vyvarovat. Odborníci veletrhu Mobitex vám poradí se správným výběrem nábytku.

(red), zdroj: BVV