KOMENTÁŘE

České zdravotnictví zatím v digitalizaci pokulhává

České zdravotnictví, které má jinak dobré výsledky, zatím v oblasti elektronizace v mezinárodním srovnání propadá. Využití chytrých technologií ve zdravotnictví je jednoznačný trend, zatím se ale převážně odehrává na individuální úrovni – vznikají jednotlivé zajímavé aplikace, lidé využívají chytré přístroje pro sledování svého zdravotního stavu. Koncepční rozvoj elektronizace zdravotnictví má za cíl projekt eHealth, jehož první pilotní projekty již běží v jednotlivých krajích.

Konec předávání informací „na papíře“?

eHealth je moderní koncept využívající informační a komunikační technologie k podpoře prevence, diagnostiky, léčby i veřejného zdraví a zdravého životního stylu. Zahrnuje tedy několik rovin, primárním cílem v současné době je zajistit efektivní předávání informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními nebo například záchrannou službou a nemocnicí.

Situace je v současné době taková, že nedochází k žádné elektronické komunikaci mezi nemocnicemi a zdravotnickou záchrannou službou. Ta je však plně vybavena tablety a tiskárnami přímo ve výjezdových vozidlech i ve vrtulnících. Ve chvíli, kdy sanitka přiváží pacienta do nemocnice, musí lékař do tabletu zaznamenat veškeré potřebné údaje k tomu, aby při předání pacienta předal také vytištěnou a podepsanou lékařskou zprávu, kterou si přebírá nemocnice. Logickým cílem je tedy stav, kdy lékař v sanitce napíše lékařskou zprávu a uloží ji do centra, odkud se automaticky přenese v elektronické podobě do informačního systému dané nemocnice. Nemocnice tak bude mít tuto zprávu přístupnou stejně jako všechny ostatní (např. ambulantní, laboratorní) zprávy o daném pacientovi. Sníží se tak byrokratická zátěž, ale především možnost pochybení a lékaři budou mít okamžitě k dispozici důležité informace.

„V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporuje Evropská unie také rozvoj elektronického zdravotnictví, na který přispívá částkou 239 mil. Kč. V první řadě jde o vybudování základní resortní infrastruktury,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce administrace programů IROP Centra pro regionální rozvoj ČR a dodává: „Pilotní projekty v současné době běží ve dvou krajích. V Jihomoravském kraji se jedná o vybudování nového systému pro výměnu zdravotnické dokumentace. V Praze pak o projekt Informačního a datového resortního rozhraní a také projekt IRIS, systém integrované psychiatrické péče.“

eRecepty jsou jen začátek

Zdravotnictví stojí na prahu revoluce, širšímu využití technologií ale brání několik faktorů: především se jedná o oblast silně citlivou na ochranu dat a údajů. Dalším faktorem je určitý odpor a nedůvěra části lékařů k moderním technologiím. Posilování role IT spojují zejména s vyšší administrativní zátěží a nelze se jim divit, že se chtějí soustředit především na poskytování kvalitní lékařské péče. Technologie by jim měly práci ulehčovat, nikoli komplikovat. Odlišné je vnímání využití technologií pacienty. Zejména zástupci mladší generace by i při komunikaci s lékaři rádi využívali stejné nástroje jako v běžném životě.