MĚSTA

Brno podepsalo Memorandum o snižování emisí CO2

K městu Brnu se v úsilí o zlepšení životního prostředí přidalo dalších 28 subjektů – univerzit, developerů, obchodních center, úřadů i komerčních firem, mezi kterými nechyběla ani společnost Veletrhy Brno. Jejich zástupci v rámci veletržního Festivalu architektury stvrdili podpisem spolupráci na cestě k odpovědnému a klimaticky odolnému Brnu.

Memorandum reaguje na zhoršující se klimatickou situaci, kterou pociťuje i jihomoravská metropole. Průměrné teploty v České republice vzrostly za posledních 60 let o 2 °C a v létě Brno čelí stále se stupňujícím vlnám veder, naopak v zimě zde ubývá sněhových srážek a klesají zásoby spodních vod. Proto se vedení města Brna rozhodlo aktivně usilovat o snižování emisí CO2 a rozhodlo se v tomto boji spojit síly s místními firmami a organizacemi.

Na tiskové konferenci k podpisu Memoranda město zastupoval vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Brna Martin Vaněček. Připomněl návaznost na Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, k němuž se Brno přihlásilo v roce 2017. „Jsem rád, že se 28 partnerů rozhodlo spolu s městem Brnem plnit ambiciózní plán, který město přijalo před třemi lety – do roku 2030 chceme snížit emise CO2 o 40 procent. Dnes už zbývá jen 32 procent, ale je to ambiciózní závazek a město samotné ho nesplní. Proto děkuji, že tady s námi dnes stojí zástupci terciálního sektoru, kteří se rozhodli městu pomoci,“ řekl Martin Vaněček přítomným partnerům Memoranda.

V první řadě je podle něj třeba řešit vysokou spotřebu elektrické energie, která se v poslední době přesouvá ze zimy do léta. Zatímco problém úsporného vytápění se už daří řešit, v létě spotřeba roste kvůli chlazení moderních budov. „Do budoucna se soustředíme na využívání obnovitelných zdrojů, především na budování fotovoltaiky. Město chce být soběstačné ve výrobě elektrické energie,“ řekl Martin Vaněček. V tom by měly pomoci městské společnosti a například zařízení ne energetické využití odpadu.

Jde o skutečný závazek

Mezi signatáři Memoranda nechybí ani Vysoké učení technické v Brně. Jeho prorektor pro zahraničí Jiří Hirš vypočítal, jakými opatřeními se VUT snaží snižovat emise svých budov, ale nezůstává jen při tom. „Vzděláváme 26 tisíc studentů a máme vědecké týmy, které se zabývají právě vývojem nových komponentů a inovačních technologií, které se budou uplatňovat v rámci naplňování cílů tohoto Memoranda. Naše roli tedy není jen v uplatnění těchto záměrů na našich budovách, ale rádi bychom pomohli i ostatním účastníkům Memoranda,“ řekl Jiří Hirš.