AktuálněKRAJE

Jízdné zatím nezdražuje, výjimkou je Jihlava

Ceny energií a pohonných hmot neustále rostou. Ani přesto ve většině měst MHD zdá se nepodraží. Dopravní podniky a jejich zřizovatelé nic takového neplánují. Výjimkou je však například Jihlava, kde zastupitelé nově rozhodli o navýšení cen zhruba o 30 procent.

„Zastupitelé se budou muset zabývat změnami tarifu MHD. Dvanáct let jsme v Jihlavě nehýbali s cenou jízdného, neměli jsme to ani v plánu a dokonce jsme dětem jízdné nedávno výrazně snížili, ale poslední události nás bohužel donutily k tomuto nepopulárnímu kroku,“ vysvětlil radní pro dopravu Jaroslav Vymazal s tím, že zastupitelské kluby už diskutují různé návrhy na změny jízdného. 

Zastupitelé na konci března změnu skutečně schválili. MHD v Jihlavě zdraží už od prvního května. A to podle druhu jízdenky, v průměru však o třicet procent.  Pro představu, u časového jízdného je zvýšení ceny u nejvíce využívaných předplatných kuponů pro vnitřní pásmo minimální. U roční jízdenky je zvýšení jen o 6,6 procent z 3 750 korun na 3 990 korun. Co se týče dětí, žákovská jízdenka zůstává pro děti do 15 let zachovaná za cenu, kterou zastupitelé snížili od loňského prvního září, tedy na 730 korun na rok.

Důvod, proč vedení Jihlavy přistoupilo ke změně, je prostý. Ceny, za které dopravní nakupoval elektrickou energii na konci února, jsou nyní skoro dvojnásobné.  Nafta v březnu zdražila v nákupních velkoobchodních cenách oproti únoru o 71 procent a externí cena stlačeného zemního plynu CNG se zvýšila o 15 korun bez DPH za 1 kilogram. Navíc se ceny každý den několikrát mění a nikdo nedokáže odhadnout, jak se budou vyvíjet dál. Za dvanáct let také podražila práce zaměstnanců a řidičů dopravního podniku, na co je také nutné reagovat.

S nestandardní situací v souvislosti s celosvětovou pandemií a extrémními nárůsty cen energií se dopravní podniky potýkají už začátku roku 2020. „Ztráty v roce 2020 i 2021 porovnáváme s posledním „normálním“ rokem, tedy rokem 2019. Za třetí čtvrtletí roku 2021 jsme oproti roku 2019 v tržbách za jízdné ve ztrátě asi 1,3 miliardy Kč, ubylo nám zhruba 26 procent cestujících,“ vypočítal předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán, který je zároveň šéfem Dopravního podniku města Pardubice.

Podle jeho slov v první fázi pandemie muselydopravní podniky použít své finanční rezervy a většinou taky požádat o kompenzaci ztrát na jízdném objednatele přepravy, tedy města nebo kraje. Krizi pak ještě více zhoršil už několikrát zmiňovaný nárůst cen energií. Podle Pelikána mají zřizovatelé tři cesty, jak tuto situaci změnit.Snížit přepravní výkon, zvýšit jízdné nebo žádat vyšší kompenzaci od města. V každém městě je výsledek individuální. V některých městech rozhodli zástupci vedení měst, že v tomto roce zdraží jízdné. Tento krok bude do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný ve všech městech,“ upozornil Pelikán.

Většina zřizovatelů dopravních podniků ale zatím ke změnám nepřistoupí. Patří mezi ně například Dopravní podnik města Olomouce. V letošním roce nepočítá se zvýšením ceny jízdného ani jiných tarifech. K poslední úpravě cen jízdného v Olomouci došlo od 1. dubna 2020. „Nové linky plánované nejsou, ale v polovině roku bude po čtyřech letech zprovozněna v plné délce tramvajová trať přes centrum města, kterou v červnu 2018 uzavřela stavba protipovodňových opatření. Aktuálně tudy jezdí náhradní autobusová doprava. A na podzim má být dokončena také nová tramvajová trať do olomoucké části Nové sady. Jde o investiční akci města,“ informovala mluvčí Dopravního podniku v Olomouci Anna Sýkorová.

Změnu v cenách jízdného ani tarifů neplánují ni v Brně. Potvrdila to mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Upozornila však, že na základě rozhodnutí vlády došlo od 1. dubna letošního roku k úpravě slev ve veřejné dopravě pro děti, mládež, studenty a osoby starší 65let. V této souvislosti je proto nutná i změna tarifu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Dochází proto k úpravám cen jízdného u kategorie děti od 10 do 15 let a u osob ve věku od 65 do 70 let. Do konce dubna však bude ještě k cestování po městě Brně použití stávajících zlevněných jednorázových jízdenek. Místo jedné si cestující označí dvě jízdenky, u zlevněné univerzální označí dvojnásobný počet polí.

Brněnský dopravní podnik také připlavil speciální akci pro cestující, kteří nezaplatili pokuty za jízdu na černo a na které se nevztahovala celostátní akce Milostivé léto. Týká se třiceti tisíc lidí, kteří dopravnímu podniku na pokutách nezaplatili 200 miliónů korun. Díky nové akci mohou dlužníci uhradit jen 825 korun za jednu pokutu, zbývající část jim dopravní podnik odpustí. „„Nejen v Brně, ale napříč republikou neměla akce Milostivé léto takovou odezvu, jakou jsme očekávali. Dopravní podnik města Brna proto připravil její pokračování zaměřené na dlužníky, na které se nevztahovalo Milostivé léto. Jedná se o daleko větší skupinu lidí, u kterých nebylo zahájeno soudní, exekuční ani insolvenční řízení. Dopravnímu podniku dluží v souhrnu 200 miliónů korun. Akce Jaro bez dluhů jim pomůže zbavit se závazků a rizika, že by v budoucnu jejich dluhy rostly a byly vymáhány exekučně,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Autor: Veronika Vindišová