MĚSTA

Obce věří, že tříděním ušetří

Města a obce hledají způsob, jak motivovat lidi, aby třídili odpad. Měly by se tak snížit náklady na svoz. Některé radnice už nyní odměňují místní, když třídí do pytlů. Platí až o polovinu méně než sousedé, kteří dávají odpad do jedné popelnice. Novinkou je v tomto směru projekt „door to door“. Obyvatelé budou mít možnost třídit odpad samostatně do barevných nádob přímo u svých domů.

Aktuálně tuto novinku zavádí Pardubice. nejprve ve Svítkově a po vyhodnocení výsledků jej případně rozšíří do dalších městských částí. „Princip systému svozu odpadů „door to door“ spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu, takže separace odpadu začíná přímo v domácnostech. Tento komfortnější způsob třídění by měl přinést kvalitnější vytříděný odpad, kterého by mělo být také více, jelikož se tím občanům zkrátí docházková vzdálenost k nádobám na separaci. Zároveň by mělo dojít i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu, který by jinak končil na skládce, a věřím, že se nám povede touto správnou recyklací prodloužit dobu mezi svozy směsného komunálního odpadu,“ informuje náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. 

Město věří, že svoz komunálního odpadu bude po zaběhnutí systému, tedy zhruba po půl roce zredukován z týdenního svozu na svoz jednou za 2 týdny. „Předpokládané zahájení pilotního projektu směřujeme na rok 2024 s tím, že v průběhu března 2024 proběhne distribuce nádob do domácností a samotný svoz tříděného odpadu začne od 1. dubna 2024. Zapojení se do projektu zahrnuje výpůjčku nádob a jejich svoz, to vše bude pro občany zdarma,“ dodává další podrobnosti vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic Miroslav Míča.

Nový systém zálohování

Pardubice jdou v odpadovém hospodářství ještě dál. Město se zapojilo do zálohování PET lahví a plechovek společně s dvěma prodejnami, a sice Kauflandem na Bělehradské ulici a prodejnou LIDL na Poděbradské ulici. Jedná se o unikátní společný projekt obou řetězců, přičemž jejich požadavkem směrem k radnici bylo zajistit odvoz sebraného odpadu zdarma s tím, že tento odpad připadne městu.

V rámci pilotního projektu sice zákazníci nebudou dostávat peníze, ale budou jim na konto připisovány body, které budou moci uplatnit během nákupu v prodejně. „Kromě benefitů, které by z této iniciativy měla příroda a zákazníci, by projekt pomohl i městu. To by získalo již vyseparovaný odpad, tedy jednolitou homogenní složku, kterou by nadále nemuselo třídit, což by ušetřilo finance,“ přibližuje výhody Jiřina Klčová, náměstkyně pro životní prostředí.

Nový systém zálohování PET lahví a plechovek testují zmiňované řetězce v šesti prodejnách. Zákazníci během čtvrt roku vrátili přes 260 tisíc obalů od nápojů. Zálohování PET lahví a plechovek je jedním z kroků, jak ochránit přírodu před znečištěním a zbytečným plýtváním zdroji. Z použité lahve nebo plechovky jde totiž znovu vyrobit nápojový obal. Toho lze dosáhnout i u lahví, které jsou vytříděny do žlutého kontejneru, v tomto případě je však proces recyklace a nového využití komplikovanější. Tyto lahve a plechovky se totiž rozdělují až u zpracovatele, navíc se jich daří recyklovat jen polovina. Proto je systém zálohování PET lahví a plechovek efektivnější. „Mluvíme o způsobu bottle-to-bottle, tedy recyklace z lahve do lahve, což odpovídá principům oběhové ekonomiky,“ podotýká Míča.

Odměna za textil

Města a obce podporují také třídění textilu. Například v Olomouci staré kontejnery nahradily nové, s vylepšenou podobou a novými funkcemi. Kdo se do třídění textilu zapojí, může navíc získat odměnu. „Chytré kontejnery nově obsahují dva úložné boxy, do kterých je možné zdarma adresně uložit ještě funkční nepotřebné věci, které ještě nemusí patřit do sběrné části kontejneru, protože jsou stále pěkné, funkční a vhodné na další použití,“ informuje Petr Swaczyna z oddělení odpadového hospodářství magistrátu.

Po Olomouci je rozmístěných už šedesát kontejnerů, které podporují tuto službu pojmenovanou Eko-výzva.  A jak se zapojit? Stačí si založit profil na webových stránkách Genesis, vyřazené věci v dobrém stavu zabalit, správně označit, rezervovat zdarma schránku online a přes mobilní aplikaci vložit do sběrného kontejneru. Pokud je balíček větších rozměrů, mohou je lidé odnést přímo do některé z partnerských prodejen. Balíček posléze vyzvednou kurýři a dojde k nacenění odevzdaného oblečení. Na zákaznický účet jsou pak připsány kredity, za které je možné na e-shopu opět nakoupit.

Nejenže si takto lze vytřídit šatník a ekologicky se zbavit nenošených věcí, ale zároveň si jde za kredity pořídit něco nového na sebe. „Na e-shopu najdete také knihy nebo drogerii pro každodenní použití, jejíž nabídka se neustále zvyšuje. Takto ušetříte spoustu korun, a to se v dnešní době nesmírně hodí,“ vysvětluje Kamila Skoupá ze společnosti TextilEco, která ve spolupráci s městem sběr textilu v Olomouci zajišťuje.

Autor: Veronika Vindišová