AktuálněMĚSTA

Úklid měst: Nové stroje odstraní parou graffiti i plevel. Metaře ale nenahradily

Nenápadná a často nevoňavá práce. Není tak atraktivní jako zaměstnání u policie, hasičů či v záchrance. O těch, kteří ji provádějí, se zpravidla netočí filmy ani seriály. Bez úklidu ulic by se ovšem ve městech nedalo žít. Uplatňují se v něm moderní technologie i nejtradičnější postupy. Jednotlivá města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku si jej organizují rozdílně.

V největších městech jako Ostrava či Brno je starost o čistotu ulic na bedrech městských obvodů či částí. Například v Brně má městská firma Brněnské komunikace na starost především velký jarní a podzimní úklid vozovek II. A III. třídy a Základního komunikačního systému (ZÁKOS). „U vozovek II. a III. třídy úklid provádíme dvakrát ročně, u vozovek ZÁKOS pro městskou část Brno – střed probíhá úklid v letním období jednou týdně, v zimním období pak dvakrát měsíčně,“ sdělila mluvčí firmy Vladimíra Navrátilová.

Takzvaná bloková čištění jsou v režii jednotlivých městských částí. „Na základě smlouvy jej provádíme čtyřikrát ročně v jednotlivých lokalitách Masarykovy čtvrti, Veveří – Trnité, Štýřic a Starého Brna. Ostatní městské části využívají služeb jiných firem, které čištění provádí,“ podotkla mluvčí. Dodala, že největším problémem při úklidu jsou zaparkovaná auta, kvůli nimž jej nelze provádět.

Na úklidu se za Brněnské komunikace podílí sedmatřicet pracovníků ve dvou směnách. „V průměru k úklidu využíváme denně třináct vozidel. Techniku jsme v poslední době modernizovali o silniční a chodníkové zametadlo Bucher,“ podotkla Navrátilová.

Velkou porci úklidu v druhém největším městě republiky má na starosti jeho největší městská část Brno-střed s 85 tisíci obyvateli. Za úklid dává ročně 84 milionů korun. Je v tom přitom započítána také zimní údržba a svoz odpadkových košů. „Vzhledem k velikosti městské části a tomu, že se jedná hlavně o centrum města, které je hodně navštěvováno jak obyvateli Brna, dojíždějícími pracujícími, tak i turisty, není pro nás reálné úklid zajišťovat pouze vlastními silami. Využíváme proto najaté firmy a část manuálního úklidu pro nás zajišťují veřejně prospěšní pracovníci. Těch máme asi padesát,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Četnost úklidů podle ní velmi závisí na lokalitě. „Historické centrum a některé na něj přímo navazující ulice ulice se uklízí denně, a to včetně sobot a nedělí. Přednádražní prostor, Benešova a Nové sady se uklízí v podstatně 24 hodin sedm dní v týdnu, je tam neustálá úklidová služba,“ zdůraznila Dobešová.

Brnu blízké sedmiapůltisícové město Šlapanice dává ročně na úklid asi 11 milionů. „Uklízíme průběžně a využíváme k tomu především dvanáct našich vlastních pracovníků. K dispozici mají osm vozidel. Nedávno jsme techniku modernizovali o štěpkovač, mulčovací sekačku, a terénní vozítko pro zahradníka,“ vypočetl jednatel Správy nemovitostí města Šlapanice Jiří Kopeček. Dodal, že náročný úklid bývá hlavně po pejskařích.

Hanácká metropole Olomouc dá letos na zajištění čistoty v ulicích pro rok 2023 asi 36,65 milionu korun. Uklízí tam městská akciovka Technické služby města Olomouce. „Úklid zajišťují převážně vlastními zaměstnanci. Na středisku čištění  jsou aktuálně dva technicko-hospodářští pracovníci a pětatřicet dělnických profesí. Ti se  ručním nebo strojním čištěním podílí na úklidu, výsypu košů a podobně během pracovních dnů všichni. Ve dnech pracovního klidu jich je průměrně šest.“ sdělila mluvčí města Radka Štědrá.

Doplnila, že v průběhu roku v pracovní dny se stálými zaměstnanci spolupracuje Charita Olomouc prostřednictvím asi osmi pracovníků veřejně prospěšných prací. Lidé na veřejně prospěšných pracích mají smlouvy a jsou částečně dotováni. „Z veřejné služby, kde si pracovník odpracuje dvacet nebo třicet hodin měsíčně, k Technickým službám dochází asi deset pracovníků. Dále pak asi pět z probační služby,“ vypočetla Štědrá.   

Technické služby mají k dispozici třiadvacet vozidel.  Jednou z nedávných čtyř novinek v technice bylo vozidlo  na odstraňování a hubení plevele technologií horké vody nebo páry.

Ruční úklid v centru a v prostoru před hlavním vlakovým nádražím provádí v Olomouci denně. Úklid podchodů a vzdálenějších městských částí dvakrát až třikrát týdně. Opakované strojní čištění denně a blokové čištění s vymístěním aut třikrát do týdne. „Frekvence čištění v určité lokalitě je závislá dle vzdálenosti od centra města, případně od míst s vyšší frekvencí pohybu veřejnosti,“ konstatovala Štědrá.

Nejnáročnější formou úklidu jsou podle ní bloková čištění kvůli zaparkovaným autům, čištění mastných skvrn v ulicích, graffiti, nálepek a žvýkaček. „Technické služby mají na tuto činnost vhodnou technologii,“ ujistila mluvčí.

Asi 6,5 milionu dají ročně za strojní čištění, blokové čištění a ruční úklid v Uherském Hradišti. „Strojní čištění a část ručního úklidu zajišťuje servisní organizace na základě smlouvy. Dále při ručním úklidu vybraných veřejných ploch spolupracujeme s obecně prospěšnou společností, která zajišťuje aktivity pro handicapované osoby a pomáhá jim začlenit se do společnosti. Dle možností využíváme také veřejně prospěšné práce, veřejnou službu a obecně prospěšné práce,“ vypočetl mluvčí města Jan Pášma.

Ke strojnímu čištění mají v Hradišti jedno vozidlo na úklid vozovek, další na čištění chodníků. „V centru města zajišťujeme ruční úklid s využitím elektrického pouličního ručně vedeného vysavače. Blokové čištění je posíleno vozidlem s cisternou s možností oplachu vozovek,“ doplnil Pášma. Vozidlo na chodníky podle něj zhotovitel nedávno modernizoval a jako novinku pořídil zmíněný vysavač.

Strojní čištění v Uherském Hradišti  provádějí podle  dopravního významu komunikací jedno za týden, čtrnáct dní či tři týdny, na jaře a na podzim dělají blokové čištění. „V době pořádání společenských akcí v centru sjednáváme  dle potřeby mimořádné strojní čištění komunikací nad rámec harmonogramu,“ podotkl Pášma

Harmonogram ručního čištění je podle něj obdobný, centrální část uklízejí denně kromě neděle, i během ní se centrum uklízí o prázdninách.

Nejnáročnější přitom je úklid kamenné dlažby v centru. „Problémem jsou nejen žvýkačky či zbytky jídla, ale také znečištění provozními kapalinami například od vozidel zásobování. Dle finančních možností a úrovně znečištění sjednáváme individuálně speciální čištění vybraných ulic v centru horkou tlakovou vodou u specializovaných firem. Interval je v řádu let,“ poznamenal Pášma.

V Prostějově dávají za úklid ročně 20 milionů korun. Provádí ho vysoutěžená firma. I ta modernizovala úklidový park komunálním vysavačem a vozidly pro odstraňování plevele parou. Nedávno pak pořídila ocelové kartáče pro čištění krajnic. „Pravidelně využíváme k úklidu veřejných prostranství pracovníky na veřejně prospěšné práce,“ doplnila mluvčí města Jana Gáborová.

Také v Prostějově uklízejí centrum denně, město je rozděleno na několik oblastí, kde se úklid s ručním sběrem odpadků koná třikrát týdně. „Strojní zametání komunikace je prováděno dle potřeby a vždy při blokovém čištění ulic,“ uvedla Gáborová.

Vysoutěžená firma uklízí a i v Šumperku, kde ročně dají na tuto činnost asi šest milionů. Pomáhají přitom vykonavatelé veřejně i obecně prospěšných prací.

Šest milionů vyčleňují na očistu také Boskovice. „Většinu úklidů provádí externí firma Recovera – kompletní zimní údržbu, strojní zametání komunikací, ruční úklid chodníků a odplevelení chodníků. Městská firma Služby Boskovice pak pro nás provádí strojní zametání chodníků a ruční úklid pro nás též dělají dva vlastní pracovníci,“ vypočetl mluvčí města Jaroslav Parma.

Město dřív využívalo různé množství lidí na veřejně prospěšné práce. „Poslední dva, kteří nám tu zůstali, už tu nejsou přes úřad práce, ale dělají pro město na dohodu,“ poznamenal Parma.

Centrum města a nejfrekventovanější místa Boskovic uklízí firma denně, odlehlejší části jedno týdně nebo dle potřeby. Také objednáváme jednorázové úklidy, hlavně během konání akcí. V letošním roce proběhl i velký jarní úklid takzvaného litteringu, tedy drobných pohozených odpadků, a úklid černých skládek, který nás stál 275 tisíc korun a sesbíralo se přes tunu odpadu,“ doplnil Parma.

Na Vysočině v Havlíčkově Brodě vyjde úklid ročně na zhruba 8,5 milionu korun. Zajišťuje ho městská firma Technické služby Havlíčkův Brod. „Samotný úklid města provádí maximálně deset zaměstnanců. Pokud se najde vhodný pracovník na veřejně prospěšné práce, využíváme i tuto možnost,“ uvedla mluvčí města Alena Doležalová. 

Brod denně uklízejí dvě vozidla. Techniku tam modernizovali o nový zametač, komunální vozidlo s výměnnými nástavbami a postřikovač.

Frekvence úklidu závisí na lokalitě, centrum města uklízejí denně. „Nejvíce náročné je čištění mastných skvrn od potravin, od zmrzlin, žvýkačky a podobně. Používáme standardní vybavení, maximálně speciální chemické přípravky na kamenné dlažby,“ doplnila Doležalová.

Vlastní firmu, Služby města Jihlavy, k úklidu využívají i v blízké Jihlavě, kde ročně zaplatí asi 17,8 milionu. „Náměstí a centrum se čistí denně, ostatní ulice dle plánu čištění. Město Jihlava aktuálně přidává peníze pro zlepšení úklidu centra a pořídilo i nový vysavač pro úklid chodníků v centru,“ poznamenal Radovan Daněk z oddělení vnějších vztahů.

Autor: Petr Jeřábek