AktuálněMĚSTA

Brno může dlužníkům odpustit penále poplatku za odpad

Poslanecká sněmovna přijala zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Současně zákonodárce přijal možnost, že se daní pro účely tohoto zákona rozumí také místní poplatek, pokud do 30. září 2023 rozhodne svým usnesením zastupitelstvo obce. Pro Brno připadá v úvahu místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který spravuje Odbor životního prostředí (dále jen OŽP).

Cílem milostivého léta pro poplatky je podpora fyzických osob a domácností pomocí zrušení částí daňových dluhů za odpad. Tento krok pomůže domácnostem v nepříznivé ekonomické situaci.

„Jde o důležitou pomoc pro domácnosti i pro město samotné. Chceme pomoct domácnostem, které se ocitají v ekonomické tísni. Celkový počet poplatníků dlužících na různých příslušenství poplatku máme v systému necelých 19 tisíc. Za současného stavu je ale těžké odhadnout, kolik poplatníků nebo dlužníků by se rozhodlo nabízené možnosti využít. Pozitivem bude snížení dluhů ale také celkové snížení administrativních nákladů spojených se správou nedoplatků. Je důležité zmínit, že nejde o odpuštění dluhu jako takového, ale o odpuštění penále za nedoplatky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Nejde však o první možnost odpuštění poplatků za odpad. OŽP nabízí dlužníkům poslední roky dlužníkům dvě možnosti, jak se dluhů zbavit – buď žádostí o prominutí, nebo v rámci insolvenčního řízení dlužníků.

„Dlužníkům už několik let nabízíme prominutí, přičemž stačí pouze vyřídit žádost. Tu ale v uplynulých letech využilo pouze 200 osob. Další nástroj poskytuje insolvenční zákon formou oddlužení lidem, kteří mají zájem a snahu své dluhy řešit. Do insolvenčních řízení dlužníků jsme za poslední tři roky odeslali 1 162 přihlášek s celkovým objemem dluhů poplatníků za 6 588 584 korun. Chtěl bych zmínit, že OŽP vymáhá vykonatelné nedoplatky vlastními silami a nevyužívá soudních exekutorů,“ dodal k možnostem náměstek Suchý.

Město Brno na zastupitelstvu v září navrhne ke schválení tento bod, aby měli občané možnost vyřídit žádost o prominutí příslušenství nedoplatku během tří měsíců. Tedy během září až listopadu.

(red)